Δυτική Ελλάδα: Πρωτογενής και αγροδιατροφή στο επίκεντρο του προϋπολογισμού για το 2021

Η ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων στον πρωτογενή και στον δευτερογενή τομέα αποτελούν έναν από τους πέντε στόχους στους οποίους στηρίχθηκε ο προϋπολογισμός για το 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Εξάλλου, στο επίκεντρο της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 έχει τοποθετηθεί η συνολική μετάβαση της οικονομίας σε ένα πιο ανθεκτικό μοντέλο μέσα από δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, δικτύωσης, έρευνας και καινοτομίας, στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής και της επιχειρηματικότητας στις νέες συνθήκες.

Παρά τη μεγάλη υγειονομική και οικονομική κρίση, στόχος της περιφέρειας στον νέο προϋπολογισμό, που ψηφίστηκε ομόφωνα πριν από λίγες ημέρες, είναι το μεγάλο πρόγραμμα έργων να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών και να ενισχυθεί η τοπική παραγωγή.

«Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με γνώμονα και οδηγό την ειλικρίνεια, την ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών, με έσοδα και έξοδα που δεν υποκρύπτουν σκοπιμότητες, ούτε προβλέψεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Πάνος Σακελλαρόπουλος, ανέλυσε τα στοιχεία του προϋπολογισμού, ο οποίος φτάνει στο σύνολο των 229.294.812,56 ευρώ, έναντι 205.795.430,65 ευρώ για τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2020. Η αντίστοιχη περσινή κατανομή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανερχόταν στο ύψος των 102.663.317,54 ευρώ, δηλαδή για το 2021 είναι αυξημένη κατά 25.000.000 ευρώ περίπου.

«Όσο κι αν οι απρόβλεπτες καταστάσεις που βιώνουμε εδώ και περίπου έναν χρόνο μας δυσκολεύουν, καταβάλαμε κάθε προσπάθεια ώστε ο προϋπολογισμός να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, να είναι δηλαδή ρεαλιστικός, σύννομος και ισοσκελισμένος και να αντιμετωπίζει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ανάγκες της κοινωνίας», τόνισε ο κ. Σακελλαρόπουλος.