Πρωτογενής τομέας, ο μεγαλύτερος εργοδότης των 60άρηδων σε Ελλάδα και ΕΕ

Σχεδόν το 40% του εργατικού δυναμικού άνω των 55 ετών στη χώρα μας απασχολείται στον αγροκτηνοτροφικό κλάδο

Τον ρόλο του μεγαλύτερου εργοδότη των ηλικιωμένων που παραμένουν ενεργοί στον εργασιακό στίβο εξακολουθεί να κατέχει, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο Ελλάδας, ο πρωτογενής τομέας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Κομισιόν που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση «Αgeing Europe», που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την έκθεση, ποσοστό 14,4% (δηλαδή σχεδόν το 1/7) του εργατικού δυναμικού στην «Ευρώπη των 28», ηλικίας άνω των 65 ετών απασχολείται σε αγροτικές, δασικές και αλιευτικές δραστηριότητες, ενώ το ποσοστό αυτό σχεδόν διπλασιάζεται, αν η βάση υπολογισμού μετακινηθεί 10 χρόνια πιο κάτω, δηλαδή από τα 55 έτη και άνω.

Ακόμα υψηλότερη είναι η αναλογία στη χώρα μας, όπου το ποσοστό αγγίζει το 40%. Η Ελλάδα, ωστόσο, δεν κατέχει τα πρωτεία στη συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς στην Πορτογαλία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία και τη Μάλτα, τα αντίστοιχα ποσοστά «φλερτάρουν» με το 50%. Αναφορικά με χώρες εκτός της ΕΕ, που συμπεριλαμβάνει η έκθεση, το ποσοστό απασχόλησης ηλικιωμένων στον πρωτογενή τομέα είναι 40% στην Ισλανδία, ενώ ξεπερνά το 35% στην Ελβετία, όντας και στις δύο περιπτώσεις ο βασικός τους τομέας επαγγελματικής δραστηριοποίησης.

Μείωση στη δεκαετία

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στη δεκαετία 2008-2018, το πλήθος των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών που δραστηριοποιούνται στον αγροκτηνοτροφικό και στον δασικό τομέα μειώθηκε κατά 30,7%. Το αντίθετο συνέβη κατά το εξεταζόμενο διάστημα σε κλάδους όπως οι επιστήμες, η εκπαίδευση, οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες υγείας, όπου τα ποσοστά απασχόλησης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας τουλάχιστον διπλασιάστηκαν.

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου η Eurostat, η απασχόληση ατόμων ηλικίας από 55 έως 64 ετών αυξήθηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ κατά την περίοδο 2003-2018 με… μοναδική εξαίρεση την Ελλάδα.

Ειδικότερα, η χώρα μας ήταν η μοναδική που η απασχόληση στο συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ εμφάνισε πτώση, όταν π.χ. στη Σλοβενία ή στη Βουλγαρία, το ποσοστό απασχόλησης των ηλικιωμένων διπλασιάστηκε, ενώ στη Σλοβακία ήταν ακόμα υψηλότερο (2,2 φορές πάνω), δίχως μάλιστα οι ανοδικοί αυτοί ρυθμοί να επηρεάζονται από την οικονομική κρίση.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το 2018, η απασχόληση μεταξύ ατόμων ηλικίας από 55 έως 64 ετών έφτανε ή ξεπερνούσε το 70% στη Σουηδία, τη Γερμανία και τη Δανία. Αντίθετα, στην Ελλάδα, στην Κροατία, στη Ρουμανία, στο Λουξεμβούργο και στη Σλοβενία, το ποσοστό των απασχολούμενων ήταν κάτω του 50%.

Τέλος, η συνολική διάρκεια του εργασιακού βίου στη χώρα μας παραμένει πολύ χαμηλά, στα 32,9 έτη, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι τα 36,2 χρόνια.