Πρότυπη μονάδα βιοαερίου από τον ΑΠΣΙ-ΠΙΝΔΟΣ

Πρωτοποριακή μονάδα βιοαερίου πρόκειται να κατασκευάσει ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Η Πίνδος». Το κόστος της επένδυσης προϋπολογίζεται σε περίπου 12 εκατ.  

Η μονάδα θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια ή βιομεθάνιο με χρήση αποβλήτων πτηνοτροφικών μονάδων  σε ποσοστό 100%. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις  «Η Πίνδος» έχει ολοκληρώσει τις μελέτες και εντός του 2024 θα προχωρήσει στη διαδικασία αδειοδότησης  για την κατασκευή της μονάδας.

Πηγή: ertnews.gr