Ψηφιακά η επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Την αναμόρφωση της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος προβλέπει απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Από 2 Μαΐου 2023, η διαδικασία θα γίνεται πλέον ψηφιακά και με απλοποιημένο τρόπο με μέσω αιτήσεων που θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα myBusinessSupport ενώ τα αναγκαία παραστατικά θα αντλούνται αυτόματα από την πλατφόρμα myDATA. Τα δε ποσά της επιστροφής θα πιστώνονται στο λογαριασμό των δικαιούχων ανά δεκαπενθήμερο.

Ειδικά για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν φέτος, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των φορολογικών στοιχείων του 2022 από τον ίδιο τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος, για όσα παραστατικά δεν έχουν διαβιβαστεί στο myDATΑ.

Επανυποβάλλονται οι χειρόγραφες αιτήσεις

Χειρόγραφες αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος ή συνεταιριστικών οργανώσεων που έχουν υποβληθεί στις ΔΟΥ από 1/3/2023, θα πρέπει να επανυποβληθούν, ψηφιακά με σκοπό, όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ, την ταχύτερη διεκπεραίωσή τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ έχει ως εξής:

«Με Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, αναμορφώνεται η διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος.

Από τις 2/5/2023 και μετά, σχεδόν 100.000 αιτήσεις ετησίως μπορούν, πλέον, να υποβάλλονται ψηφιακά στην πλατφόρμα myBusinessSupport, για την κατ’ αποκοπή επιστροφή του ΦΠΑ, με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που έλαβαν.

Για τον υπολογισμό του δικαιώματος επιστροφής του ΦΠΑ, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν χρειάζεται να προσκομίζουν στις ΔΟΥ τα σχετικά παραστατικά πωλήσεων τους, καθώς αυτά αντλούνται αυτόματα από την πλατφόρμα myDATA.

Με την Απόφαση, εκσυγχρονίζεται η διαδικασία των επιστροφών με:

  • διεύρυνση του χρονικού διαστήματος για το οποίο μπορεί να ζητηθεί επιστροφή
  • επιτάχυνση και απλοποίηση της καταβολής του επιστρεπτέου ποσού, με πίστωση στον λογαριασμό των δικαιούχων ανά δεκαπενθήμερο

Υπενθυμίζεται ότι για την καταβολή της επιστροφής είναι απαραίτητο οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει τον λογαριασμό IBAN που διατηρούν, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία».

Διευκρινίζεται ότι για τις αιτήσεις που υποβάλλονται εντός του 2023, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των φορολογικών στοιχείων του 2022 από τον ίδιο τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος, για όσα παραστατικά δεν έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

Ενόψει της εφαρμογής της νέας ψηφιακής διαδικασίας στις 2/5/2023, χειρόγραφες αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ που τυχόν έχουν υποβληθεί από την 1.3.2023 στις ΔΟΥ από αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή από συνεταιριστικές οργανώσεις, επανυποβάλλονται σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωσή τους.

“Η νέα ψηφιακή διαδικασία που εισάγουμε είναι έμπρακτη απόδειξη ότι στεκόμαστε δίπλα στις παραγωγικές ομάδες της χώρας, απλοποιώντας τις συναλλαγές τους με την ΑΑΔΕ”, δήλωσε ο κ. Πιτσιλής».