Ψηφιακή ημέρα 2021: Με τρεις διακηρύξεις προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρώπης

Τρεις διακηρύξεις σχετικά με την προώθηση της διεθνούς συνδεσιμότητας, την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών και τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος για τις νεοφυείς επιχειρήσεις υπέγραψαν τα κράτη-μέλη της ΕΕ κατά την Ψηφιακή Ημέρα 2021 που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Οι δεσμεύσεις αυτές θα συμβάλουν στην επιτάχυνση του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης και θα στηρίξουν το όραμα και τους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ. Η Ελλάδα υπέγραψε και τις τρεις διακηρύξεις.

Συνδεσιμότητα

Η πρώτη διακήρυξη αφορά τη συνδεσιμότητα. Συγκεκριμένα, 27 ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν τη διακήρυξη με τίτλο «Ευρωπαϊκοί δίαυλοι δεδομένων ως βασικό στοιχείο της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ», με την οποία δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα μεταξύ της Ευρώπης και των εταίρων της σε Αφρική, Ασία, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και στη Λατινική Αμερική. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα επίγεια και υποβρύχια καλώδια, στους δορυφόρους και στις συνδέσεις δικτύου με στόχο μια αυξημένη και ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων.

Νεοφυείς επιχειρήσεις

Τη διακήρυξη με τίτλο «Πρότυπο Χωρών της ΕΕ για Νεοφυείς Επιχειρήσεις» υπέγραψαν 25 ευρωπαϊκές χώρες. Η διακήρυξη έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλες οι ευρωπαϊκές νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις θα επωφελούνται από τις βέλτιστες πρακτικές που θα υιοθετούνται από επιτυχημένα οικοσυστήματα νεοφυών επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη-μέλη και ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου, εντόπισε ορισμένες βέλτιστες πρακτικές που συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η εξέταση των αιτήσεων θεώρησης από ενδιαφερόμενους υψηλής εξειδίκευσης από τρίτες χώρες, η φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών και η αύξηση των ιδιωτικών κεφαλαίων και της διαφοροποίησής τους. Στόχος είναι οι πρακτικές αυτές να καταστούν ο γενικός κανόνας, με κεντρικό ρόλο στη μετάβαση της ΕΕ σε μια βιώσιμη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία.

Πράσινος ψηφιακός μετασχηματισμός

Η τρίτη διακήρυξη αφορά τον «Πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ» για την επιτάχυνση της χρήσης πράσινων ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος του περιβάλλοντος.

Τα κράτη-μέλη θα συνεργαστούν για να επιταχύνουν την εγκατάσταση και την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως τα δίκτυα 5G και 6G, οι οπτικές ίνες, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και το διαδίκτυο των πραγμάτων, ως βασικών λύσεων για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης σε τομείς προτεραιότητας, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η μεταποιητική βιομηχανία, ο κλάδος των αγροδιατροφικών προϊόντων και ο κατασκευαστικός κλάδος. Τη διακήρυξη υπέγραψαν 26 ευρωπαϊκές χώρες.

Να υπενθυμίσουμε ότι η φετινή Ψηφιακή Ημέρα είναι η τέταρτη κατά σειρά που πραγματοποιείται. Το 2019, η Ψηφιακή Ημέρα είχε επικεντρωθεί στην έξυπνη και βιώσιμη γεωργία, στην ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον ψηφιακό και τεχνολογικό τομέα.