Ψηφιακή υπογραφή και από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας (ΒΕΑ)

Ψηφιακή υπογραφή και από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας (ΒΕΑ)

Τη δυνατότητα να αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστώντας την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα δίνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας (ΒΕΑ) στα μέλη του. Μ’ αυτό τον τρόπο τα μέλη του Επιμελητηρίου έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών που έχουν κόστος και να διακινούν έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην «ψηφιακή γωνιά» που δημιούργησε το ΒΕΑ, όπου εκπαιδευμένο προσωπικό θα τους εξυπηρετήσει για να προχωρήσουν στη σχετική διαδικασία αποκτώντας δικό τους ψηφιακό αποτύπωμα.

Το συνολικό κόστος, το οποίο χρεώνεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και τα κατά τόπους επιμελητήρια, ανέρχεται σε 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.