Ψηφιακό άλµα ή Ελ Ντοράντο;

γράφει ο Νίκος Λάππας

Ηένθερµη υποδοχή του ελληνικού προγράµµατος για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της γεωργίας από κορυφαίους θεσµικούς εκπροσώπους της ΕΕ είναι µία ιδιαίτερα ευχάριστη εξέλιξη.  Μπορεί να µετατρέψει την Ελλάδα από συνήθη παθητικό παρατηρητή τέτοιων καινοτόµων εξελίξεων, σε ενεργό παίκτη µε σηµαίνοντα ρόλο. Υπό προϋποθέσεις, βέβαια.

Όπως για παράδειγµα, την αποσαφήνιση του τι δεν είναι και τι µπορεί να είναι βιώσιµη ψηφιακή γεωργία στην Ελλάδα.

Γιατί ψηφιακή γεωργία δεν είναι τα drones, τα gadgets και τα διάφορα αχρείαστα µηχανήµατα που προσπαθούν να πουλήσουν κάποιοι πλασιέ του είδους.

Δεν είναι τα τρακτέρ χωρίς οδηγό, ή απλές πρακτικές της Γεωργίας Ακριβείας που αναπτύχθηκαν στην αρχή της δεκαετίας που διανύουµε.

Δεν είναι οι επιµέρους κατακερµατισµένες εφαρµογές σε εκτατικά προϊόντα, που προϋποθέτουν τεράστιες, ενιαίες, επίπεδες εκτάσεις και µεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις.

Αντίθετα, βιώσιµη ευφυής γεωργία για την Ελλάδα σηµαίνει συνολική προσέγγιση, για παράδειγµα, των κύριων καλλιεργητικών φροντίδων που καθορίζουν την παραγωγικότητα και την κερδοφορία µίας εκµετάλλευσης, όπως της λίπανσης, της φυτοπροστασίας και της άρδευσης, σηµαίνει ύπαρξη ενός ενιαίου πακέτου λύσεων.

Γιατί ψηφιακή γεωργία δεν είναι τα drones, τα gadgets και τα διάφορα αχρείαστα µηχανήµατα που προσπαθούν να πουλήσουν κάποιοι πλασιέ του είδους. Σηµαίνει εφαρµογές προσαρµοσµένες στην ελληνική πραγµατικότητα και στο µεγάλο ειδικό βάρος των πολυετών δενδρωδών ή των ετήσιων κηπευτικών και βιοµηχανικών φυτών. Σηµαίνει, πρωτίστως, διασφάλιση των αναγκών της κάθε εκµετάλλευσης, ανεξαρτήτως του µεγέθους ή του τόπου που βρίσκεται.

Σηµαίνει άνοιγµα στους νέους. Ωστόσο, υπάρχει και µία ακόµη προϋπόθεση, που σχετίζεται µε τους ανθρώπους που θα υπηρετήσουν τα παραπάνω. Και σίγουρα αυτοί δεν µπορεί να είναι όσοι δήλωναν πριν από λίγους µήνες ότι «τι να την κάνουµε την ευφυή άρδευση όταν δεν έχουµε τσιµενταύλακα να φέρουµε νερό!».

Καθώς οι µεγάλες αυτές τοµές θέλουν αγροτικές οργανώσεις και ηγεσίες, όπως εκείνες για παράδειγµα που, µέσα σε συντοµότατο χρονικό διάστηµα, αντικατέστησαν τη χειροσυλλογή µε τη µηχανοσυλλογή του βαµβακιού µέσω των εξειδικευµένων οµάδων παραγωγών. Θέλουν επίσης πολιτικά πρόσωπα µε όραµα, που δεν φοβούνται αυτό που έρχεται. Μόνο έτσι η ευφυής γεωργία θα αποτελέσει εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιµότητας και της οικονοµικής ενδυνάµωσης της θέσης του αγρότη.