Σε τροχιά ανάπτυξης η Αγροδιατροφική Στερεάς

Σε τροχιά ανάπτυξης η Αγροδιατροφική Στερεάς

Στη Λαμία συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,το οποίο προέκυψε μετά τις εργασίες της 1ης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Απριλίου 2016.

Στη συνεδρίαση αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα έχει την ακόλουθη σύνθεση:

  • Κελαϊδίτης Γεώργιος, Πρόεδρος
  • Λαλανίτης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
  • Πιλάλα – Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Γραμματέας
  • Γεροντίτης Σπυρίδων,  Ταμίας
  • Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος
  • Ζαχαρίας Νικόλαος, Μέλος
  • Καπόλος Ιωάννης, Μέλος
  • Περγαντάς Ιωάννης, Μέλος
  • Τσιτσιρίγκος Βασίλειος, Μέλος

Το νέο Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια, τους Δήμους, τα Επιμελητήρια, τους παραγωγούς και επιχειρήσεις μας, θα επιχειρήσει να δημιουργήσει κατάλληλα και σύγχρονα εργαλεία για την ανάδειξη, προώθηση και ανάπτυξη της αγροδιατροφικής αλυσίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.