ΣΕΒ: Ο “Σφυγμός του Επιχειρείν 2020” – Προσδοκίες αλλά και αβεβαιότητα λόγω πανδημίας

ΣΕΒ: Ο

Η έρευνα ΣΕΒ-MRB “Σφυγμός του Επιχειρείν 2020” καταγράφει, τις Προσδοκίες στις επιχειρήσεις από την ψηφιακή ορμή, τις μεταρρυθμίσεις και τους αναπτυξιακούς πόρους αλλά και την αβεβαιότητα λόγω κορωνοϊού.

Στα αποτελέσματα της έρευνας συμπεριλαμβάνονται:

  • Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος συνεχίζεται.
  • Παράγοντας αβεβαιότητας η κρίση του κορωνοϊού.
  • Πιο ανθεκτική εμφανίζεται η βιομηχανία.
  • Συντελεστές ανάπτυξης η ψηφιακή ορμή στο δημόσιο και οι μεταρρυθμίσεις – εμπόδιο η απονομή δικαιοσύνης.
  • Μεγάλη αύξηση στη δυσκολία εύρεσης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και σύγχρονων δεξιοτήτων.
  • Προσδοκίες από το Ταμείο Ανάκαμψης για γρήγορη επάνοδο.

•  Διαβάστε εδώ το Special Report με όλα τα αποτελέσματα της έρευνας
•  Δείτε εδώ τα infographics