ΣΕΒΚ: Παρά την κρίση, η κλωστοϋφαντουργία παραμένει μια από τις σημαντικές μεταποιητικές και εξαγωγικές δραστηριότητες

«Υψηλοί και διατηρήσιμοι ρυθμοί ανάπτυξης, χωρίς μια σύγχρονη, εξωστρεφή και ποιοτική βιομηχανία δεν μπορούν να επιτευχθούν και μια τέτοια βιομηχανία έχει ανάγκη από μια ανανεωμένη, δυναμική και ανταγωνιστική κλωστοϋφαντουργία, με μονάδες υψηλής εξειδίκευσης και προϊόντα συνεχώς μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας». Τα παραπάνω υπογράμμισε ο Ελευθέριος Κούρταλης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών στη χθεσινή (5.6.2019) ετήσια γενική συνέλευση των μελών του.

Κατά τον κ. Κούρταλη, παρά τα σαφή μηνύματα για βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, η εδραίωση μιας αξιόπιστης αναπτυξιακής δυναμικής δεν φαίνεται να έχει ακόμη επιτευχθεί:

«Η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς των αποταμιεύσεων και, των καθαρών επενδύσεων, η συνεχής διεύρυνση – αντί της σταθερής περικοπής – των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η μαζικότερη εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων, προσκρούουν, σ΄ένα γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας και στον περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο για αποτελεσματικότερη αναπτυξιακή πολιτική που αφήνουν τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία απαιτούνται για την κανονική εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.

Η σημερινή υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων δύσκολα θα περιορισθεί, χωρίς προηγούμενη αναθεώρηση και μείωση των σημερινών εξωπραγματικών πρωτογενών πλεονασμάτων, σε συνδυασμό με την οργάνωση ενός μικρότερου, αλλά αποτελεσματικότερου, κράτους, τον περιορισμό της εκτεταμένης, σήμερα, γραφειοκρατίας, φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και εισφοροδιαφυγής, αλλά και τη χάραξη μιας σταθερής αναπτυξιακής στρατηγικής που θα έχει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή των πολιτικών μας δυνάμεων.

Η διεύρυνση, εξάλλου, του εμπορικού ελλείμματος της χώρας, τόσο κατά το 2018, όσο και κατά τους πρώτους μήνες του 2019, υπογραμμίζει εμφαντικά την ανάγκη, όχι μόνον τόνωσης της εγχώριας παραγωγής, αλλά και μετασχηματισμού του παραγωγικού μας μοντέλου, με την αύξηση της συμμετοχής των επενδύσεων και των εξαγωγών στο ΑΕΠ, και, παράλληλα, τη σταδιακή μείωση της κατανάλωσης.

Η χώρα δεν διαθέτει την αναγκαία εξωστρεφή και ποιοτική παραγωγική βάση που απαιτείται για την απογείωση της οικονομίας της και, γι’ αυτό, είναι αναγκαία, η σύνεση στις διάφορες παροχές καταναλωτικής φύσεως και η τόλμη στα κίνητρα δυναμικής επαναβιομηχάνισης της χώρας».

Για την κλωστοϋφαντουργία, ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΕΒΚ επεσήμανε ότι, παρά την πρωτοφανή κρίση, παραμένει μια από τις σημαντικές μεταποιητικές και εξαγωγικές δραστηριότητες (το 10% των συνολικών ελληνικών μεταποιητικών εξαγωγών είναι κλωστ/κά προϊόντα και το 70% της παραγωγής της κλωστοϋφαντουργίας τοποθετείται στις διεθνείς αγορές) υπογράμμισε δε, ότι ο κλάδος, που σήμερα υπολειτουργεί, θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά τη συμβολή του στην άνοδο του ΑΕΠ και των εξαγωγών εάν, στα πλαίσια ενός γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού για τη βιομηχανία, λαμβάνονταν τα μέτρα εκείνα που θα τον επανέφεραν σε αναπτυξιακή τροχιά.

Κατά το 2018, πάντως:

 • Ο μέσος δείκτης παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών, αυξήθηκε κατά 2%.
 • Ο μέσος δείκτης παραγωγής βιομηχανιών κλωστοϋφαντουργικών υλών μειώθηκε κατά 4,2%
 • Ο μέσος δείκτης παραγωγής βιομηχανιών ειδών ένδυσης, αυξήθηκε κατά 2,3%.

Κατά την ίδια περίοδο:

Οι εξαγωγές υφαντικών νημάτων, έτοιμων υφασμάτων και λοιπών συναφών, έφθασαν τα 471,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση, σε σχέση με το 2017, κατά 3,2%, ενώ,

Οι εισαγωγές των ειδών αυτών έφθασαν τα 690 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση, κατά 3,3%

Τα βασικά αιτήματα του κλάδου, για την επίλυση των οποίων η Διοίκηση του ΣΕΒΚ καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες, είναι:

1) Εκσυγχρονισμός και βελτίωση του εθνικού συστήματος αναπτυξιακών κινήτρων :

 • Αύξηση των συνολικών κονδυλίων του Νόμου
 • Δυνατότητα ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο και στα διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και των μεσαίων και μεγάλων βιομηχανιών, με στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση, την ποιοτική αναβάθμιση και την εξωστρέφεια.
 • Μεγαλύτερη έμφαση, αναδρομικά, στις άμεσες χρηματαγορές (ενέσεις ρευστότητας) και λιγότερη στις φοροαπαλλαγές
 • Πρόβλεψη ειδικού καθεστώτος αναπτυξιακών κινήτρων για την κλωστοϋφαντουργία, με έγκριση της Ε.Ε., όπως έγινε το 2005 με την Ισπανία και το 2007 με την Ιταλία και την Πορτογαλία.
 • Παροχή ειδικών κινήτρων σε κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις και φορείς που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα για καθετοποιημένη παραγωγή brand προϊόντων (σπόρος – έτοιμο προϊόν, από το χωράφι στο ράφι).

2) Εξίσωση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΗ, για τους καταναλωτές Μέσης Τάσης, του χώρου της κλωστοϋφαντουργίας, με τους πελάτες της Υψηλής Τάσης, προκειμένου να αποκατασταθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, τουλάχιστον στο ενεργειακό κόστος, με τους βασικούς ευρωπαίους ανταγωνιστές μας.

3) Αυτοσυγκράτηση, εκ μέρους της Πολιτείας, σε θέματα συλλογικών διαπραγματεύσεων και κατώτατων αμοιβών, και ειδικότερα: α) κατάργηση της υποχρεωτικής διαιτησίας β) υπεροχή των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, έναντι των κλαδικών, και, γ) δυνατότητα επέκτασης των κλαδικών όχι όμως και των ομοιο-επαγγελματικών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

4) Αντιμετώπιση, με αναπτυξιακά κριτήρια, της σημερινής πιστωτικής ασφυξίας του κλάδου:

 • Μείωση του κόστους του τραπεζικού δανεισμού και διεύρυνση των τραπεζικών χορηγήσεων για την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών.
 • Πρόσθετη χρηματοδότηση των εξαγωγικών κλωστοϋφαντουργιών βάσει εξαγωγικών συμβολαίων και εκχώρησης φορτωτικών εγγράφων.
 • Πάγωμα των οφειλών των βιώσιμων μονάδων του κλάδου μας, από τις Τράπεζες, για 5 χρόνια και επαναχρηματοδότησή τους, με μειωμένα επιτόκια, για καινοτόμες επενδύσεις και αγορά πρώτων υλών. Η γενικότερη διευθέτηση των «προβληματικών» δανείων των βιώσιμων μονάδων του κλάδου μας, θα οδηγήσει στην άμεση επαναλειτουργία σημαντικού αριθμού κλωστοϋφαντουργιών.

5) Μείωση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων, ως και του ύψους των εργοδοτικών εισφορών, για τη διεύρυνση των επενδύσεων και την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής μας.

6) Επίλυση του θέματος των αυθαίρετων εγκαταστάσεων κλωστοϋφαντουργών σε ¨οικιστικές πυκνώσεις¨.

7) Εφαρμογή αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών στις εισαγωγές προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας από τρίτες χώρες (Κίνα, Ινδία, Κορέα κ.α.) που προκαλούν τον μαρασμό της ελληνικής παραγωγής.

Ο κ. Κούρταλης ολοκλήρωσε την εισήγησή του, με την κάτωθι επισήμανση:

«Η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια, η γενικότερη συνειδητοποίηση, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα, της σημασίας της βιομηχανίας σε μια σύγχρονη οικονομία, αλλά και οι πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων, περιορισμό του ΦΠΑ στην ενέργεια και υπεραποσβέσεις, μας κάνουν, παρά τα σοβαρά προβλήματα, λίγο πιο αισιόδοξους όσον αφορά την ανάταξη του κλάδου μας.

Βέβαια, θα ήμουν πολύ πιο αισιόδοξος, εάν η επόμενη κυβέρνηση συνειδητοποιούσε πλήρως τον δυναμισμό ενός κλάδου, που για πολλές δεκαετίες υπήρξε η ατμομηχανής της ανάπτυξης της οικονομίας μας και όπως, ήδη, έκαναν πολλές κοινοτικές χώρες, ενέτασσε στη βιομηχανική της στρατηγική και την ενθάρρυνση της δημιουργίας σύγχρονων κλωστοϋφαντουργιών, δίπλα στις παραγωγικές μονάδες, των νέων προηγμένης τεχνολογίας κλάδων.

Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση, της απασχόλησης με ανάλογη μείωση της ανεργίας, διεύρυνση των εξαγωγών μας, και πληρέστερη, αξιοποίηση του βαμβακιού, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου εξάγεται σήμερα ακατέργαστο.

Ελπίζουμε ότι, κατά τη προεκλογική περίοδο που διανύουμε, τα κόμματα θα επανεξετάσουν τα αιτήματά μας, εντάσσοντας στα προγράμματά τους και τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου επενδυτικού κλίματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ