Σήμανση αποικίας ιππόκαμπου στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού

Υπό την προστασία της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας έχουν τεθεί ιππόκαμποι Hippocampus guttulatus που έχουν εντοπιστεί σε όλη την περιφέρεια της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού.

Πριν από λίγες ημέρες, οι επόπτες-φύλακες τοποθέτησαν σημαδούρες για την αποφυγή υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του ιππόκαμπου, ο οποίος θεωρείται ευάλωτο είδος.

Η δράση για την προστασία της αποικίας του Hippocampus guttulatus έγινε μετά από ενημέρωση τόσο του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου, όσο και των επαγγελματιών αλιέων της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού.

Αξίζει να αναφέρουμε μερικά στοιχεία για το είδος, όπως ότι ο ιππόκαμπος ο σταγονώδης ή στικτός ιππόκαμπος (Hippocampus guttulatus) ανήκει στο ομώνυμο γένος των ιχθύων, φτάνει σε μήκος τα 16 εκατοστά, ενώ στη λαογραφία, λόγω της σχεδόν όρθιας στάσης του και της ανατομίας της κεφαλής του, που προσομοιάζει με εκείνη του αλόγου. Σε πολλές γλώσσες, η κοινή του ονομασία είναι αλογάκι ή άλογο της θάλασσας.