Σημαντικά τα ευρήματα της μελέτης του υδροβιότοπου των Ψαχνών

Από την ομάδα έργου του Μουσείου Γουλανδρή και του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων – Υγροτόπων παρουσιάστηκαν πριν από λίγες ημέρες τα αποτελέσματα μελέτης για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον υδροβιότοπο Ψαχνών.

Το έργο για την εκπόνηση της μελέτης χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και παρουσιάστηκε σε πρόσφατη συνάντηση στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου στην Εύβοια.

Με σημείο αναφοράς τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, καθώς και την αναγνώριση των αναγκών και των προτεραιοτήτων για την προστασία και τη διαχείριση, τέθηκαν οι χρόνοι υλοποίησης. Επίσης, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της αποκατάστασης της προστατευόμενης περιοχής.

Μέσα από τα συμπεράσματα του παραδοτέου, αναδείχθηκε η υψηλή αξία του τοπικού οικοσυστήματος, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εξαιτίας των συνεχών και εκτεταμένων πιέσεων, καθώς και των ανθρωπογενών χρήσεων και παρεμβάσεων.

Προτάσεις

Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους συντάκτες της μελέτης για την αντιμετώπιση των πιέσεων και την αναβάθμιση της αξίας τους περιλαμβάνουν τα εξής: υδρογεωλογικές μελέτες, ορθή διαχείριση του καλαμώνα, περιορισμός της όχλησης που δέχεται η πανίδα από το οδικό δίκτυο, καθώς και απομάκρυνση απορριμμάτων και μπάζων. Ακόμη, μέσα από τη συνολική πρόταση, τέθηκε και το θέμα της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού.

Τέλος, οι συντάκτες υποστήριξαν τη δημιουργία θέσεων θέασης και ανάπαυσης εντός του υδροδοτικού συμπλέγματος, ώστε η περιοχή να αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους πολίτες.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στην πυρκαγιά που προκλήθηκε μέσα στον υγρότοπο, με αποτέλεσμα να αποτεφρωθούν 12 στρέμματα, δημιουργώντας παράλληλα και προβληματισμούς για την αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ των πολιτών, όπως επίσης και των υπηρεσιών.