Κλιματική Αλλαγή: Σήμερα η Αυστραλία. Αύριο;

γράφει ο Νίκος Λάππας

Τις μεγάλες επιπτώσεις που φέρνει η κλιματική αλλαγή στον πρωτογενή τομέα της Αυστραλίας κατέγραψε έκθεση του αρμόδιου υπουργείου της χώρας. Οι βασικότερες από αυτές είναι:

 Η μείωση των μέσων στρεμματικών αποδόσεων κατά 27% την τελευταία 25ετία.

 Η σταδιακή μετατροπή της χώρας από έντονα εξαγωγική σε εισαγωγική, σε προϊόντα όπως τα σιτηρά.

 Η σταδιακή υποβάθμιση του 70% των εκτάσεων των αμπελώνων.

 Η μείωση των αποδόσεων των γαλακτοπαραγωγικών ζώων κατά 40% στις περιοχές που επικρατούν ήδη ξηροθερμικές συνθήκες.

 Η επικράτηση φυλών μικρότερης ικανότητας αναπαραγωγής και υποδεέστερης ποιότητας κρέατος.

Όλα αυτά οφείλονται στη μείωση των βροχοπτώσεων, στα έντονα φαινόμενα ξηρασίας και στους κινδύνους μεγάλων πυρκαγιών. Και δυστυχώς οι κίνδυνοι αυτοί επιβεβαιώνονται τις ημέρες αυτές με τον πιο οδυνηρό τρόπο. Δεκάδες ανθρώπινες ζωές έχουν ήδη χαθεί, περίπου 50 εκατομμύρια στρέμματα γης έχουν κατακαεί, υποδομές και περιουσιακά στοιχεία αφανίστηκαν, ένα δισεκατομμύριο ζώα και πουλιά έχουν καεί, ο αγροτικός τομέας και η ύπαιθρος των περιοχών αυτών καταρρέει.

Η κτηνοτροφία έχει υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Τα καμμένα ζώα αποτελούν το μικρότερο πρόβλημα, καθώς η μεγάλη απειλή προέρχεται από την ασιτία και τους τραυματισμούς τους λόγω της καταστροφής των βοσκότοπων, των σταβλικών και άλλων εγκαταστάσεων, όπως οι ποτίστρες και τα δίκτυα ύδρευσης. Αυτοί είναι οι λόγοι που το σχέδιο του υπουργείου Γεωργίας προβλέπει:

 Τις μαζικές μεταφορές κοπαδιών σε ασφαλείς ζώνες.

 Την προμήθεια ζωοτροφών.

 Την ευθανασία ζώων που έχουν τραυματιστεί ή βρίσκονται σε περιοχές που δεν διαθέτουν νερό.

 Τη δημιουργία υποδομών ταφής των ζώων.

Όλα αυτά, τη στιγμή που οι πυρκαγιές μαίνονται ανεξέλεγκτες και το κόστος των καταστροφών μόνο του αγροτικού τομέα και της υπαίθρου υπολογίζεται ήδη τεράστιο.

Έτσι, το πρόγραμμα που είχε εκπονήσει το αρμόδιο υπουργείο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (και έχει πλέον μικρή σημασία), προκρίνει:

 Τη συστηματική αλλαγή καλλιεργητικών πρακτικών.

✱ Την ποικιλιακή αναδιάρθρωση των δενδρωδών καλλιεργειών.

 Τη μετατόπιση των εκτροφών σε φυλές που είναι πιο ανθεκτικές στις ξηροθερμικές συνθήκες.

Τον επανασχεδιασμό των υποδομών, ιδίως αυτών που σχετίζονται με το νερό.

 Τη γενικευμένη αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Βέβαια, όλα αυτά, σε μια χώρα που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνων που δυστυχώς προκρίνουν μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και όχι πρόληψής της.