Συμβόλαιακη γεωργία για Ελαιοκράμβη από τον ΘΕΣΓΗ

Μετά την επιτυχημένη παραγωγή Ηλίανθου ακολουθεί και η Ελαιοκράμβη

elaiokramvi
Στο πλαίσιο ανάπτυξης των ενεργειακών καλλιεργειών του Συνεταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη, μετά τον Ηλίανθο, εντάσσεται πλέον και η ελαιοκράμβη. Έπειτα από την επιτυχημένη προσπάθεια Συμβολαιακής στον Ηλίανθο , ο ΘΕΣγη προχωρά με το ίδιο μοντέλο και στην καλλιέργεια ελαιοκράμβης.

Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγη στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, εκτός από τη Συμβόλαιακη γεωργία, θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για την καλλιέργεια από τους εξειδικευμένους συνεργάτες που διαθέτει, το σύνολο γεωργικών εφοδίων καθώς επίσης θα αναλάβει και την συλλογή του προϊόντος που αποτελεί σημαντικό παράγοντα της στρεμματικής απόδοσης. 

Η Ελαιοκράμβη προσαρμόζεται σε διάφορους τύπους χωραφιών  με χαμηλές απαιτήσεις σε εισροές όπως η άρδευση, η  λίπανση και η φυτοπροστασία. Η μέση παραγωγή ανά/στρέμμα κυμαίνεται μεταξύ 200 και 350 κιλών σε ένα ποτιστικό χωράφι και η τιμή που θα απολαμβάνουν οι παραγωγοί θα είναι κοντά στα 0.40€/κιλό. Στόχος είναι να καλλιεργηθούν 3000 στρέμματα με τις προοπτικές ανάπτυξης να είναι εξαιρετικά ευοίωνες για αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας. ΄

Όποιος παραγωγός ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί ή να καλλιεργήσει υπογράφοντας σύμβαση με τον Συνεταιρισμό ΘΕΣγη μπορεί να επικοινωνεί στο τηλ. 2410579904 – Δευτέρα – Παρασκευή 9.00 – 17.00.