Σκωτσέζικο ντους για τους ενεργούς συνταξιούχους που δεν προέρχονται από τον ΟΓΑ

Δύο ευχάριστα κι ένα δυσάρεστο νέο «κομίζει» στους συνταξιούχους που δεν προέρχονται από τον ΟΓΑ και συνεχίζουν να έχουν κάποιο εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα ο νέος ασφαλιστικός νόμος (ν. 4670/2020). Τα ευχάριστα για την εν λόγω πολυάριθμη κατηγορία συνταξιούχων έχουν να κάνουν κατ’ αρχήν με την αύξηση του εισοδηματικού ορίου μέχρι του οποίου δεν υφίστανται περικοπή της σύνταξής τους.

Βάσει του προηγούμενου καθεστώτος, δηλαδή του νόμου Κατρούγκαλου και των σχετικών εγκυκλίων/υπουργικών αποφάσεων που ακολούθησαν της δημοσίευσής του, το όριο αυτό είχε προσδιοριστεί στο ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα των αγροτών. Αρχικά, το εισόδημα αυτό ανερχόταν στα 4.923,12 ευρώ, ενώ μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού διαμορφώθηκε στα 5.460 ευρώ.

Συνοπτικά, λοιπόν, οι συνταξιούχοι «τρίτων» (δηλαδή πλην ΟΓΑ) ταμείων που αποκτούσαν μετά την 13/5/2016 εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα (π.χ. από πώληση των προϊόντων τους ή από την είσπραξη των ενισχύσεών τους) έως 5.460 ευρώ δεν υφίσταντο περικοπή της σύνταξής τους.

Με τον ν. 4670/2020, το όριο αυτό αυξάνεται πλέον στα 10.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Άρθρο 27, δεν μειώνεται το ποσό της σύνταξης «των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ».

Το δεύτερο θετικό νέο έρχεται από τη μείωση του ποσοστού της περικοπής για όσους ξεπερνούν το όριο αυτό. Πλέον, η περικοπή ανέρχεται στο 30% των συντάξιμων αποδοχών αντί για το 60% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

«Κεραμίδα» με τις εισφορές

Τα δυσάρεστα ωστόσο είναι ότι, ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους, όλοι οι συνταξιούχοι με αγροτική δραστηριότητα που δεν προέρχονται από τον ΟΓΑ θα πρέπει πλέον να καταβάλουν εισφορές. Με το προηγούμενο καθεστώς (όπως αποσαφηνιζόταν και στην εγκύκλιο Φ.80000/οικ.12151/274/2018 του υπουργείου Εργασίας), οι εν λόγω συνταξιούχοι απαλλάσσονταν από εισφορές, εφόσον το αγροτικό τους εισόδημα ήταν ίσο ή μικρότερο του ελάχιστου ασφαλιστέου εισοδήματος των αγροτών (τότε 4.923,12 ευρώ και πλέον 5.460 ευρώ).

Ο νέος νόμος δεν προβλέπει κανένα τέτοιο όριο. Παρά τις πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει ότι το υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει σε σχετική προσθήκη στο νομοσχέδιο που θα ερχόταν στη Βουλή (σ.σ. μάλιστα υπήρξαν προτάσεις το εισοδηματικό όριο για απαλλαγή από τις εισφορές να τεθεί στην «περιοχή» των 5.000 ευρώ, αν όχι στις 10.000 ευρώ όπως είναι δηλαδή και για την εξαίρεση από την περικοπή της σύνταξης), κάτι τέτοιο τελικά δεν συνέβη. Μένει να φανεί εάν το επόμενο διάστημα το υπουργείο θα επανέλθει μέσω εγκυκλίου ή υπουργικής απόφασης στο θέμα.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι με τον νέο νόμο οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, που συνεχίζουν την αγροτική τους δραστηριότητα, απαλλάσσονται πλήρως τόσο από την περικοπή της σύνταξης όσο και από την καταβολή εισφορών.