Σοκ στην αγορά από τους «οικονομικούς σκελετούς» του Μαρινόπουλου

«Κληρώνει» για την ένταξη της Μαρινόπουλος στο άρθρο 106Β

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι διεργασίες για την εξεύρεση λύσης που θα επιτρέψει να παραμείνει «εν ζωή» η Μαρινόπουλος την ώρα που τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τους ισολογισμούς της αλυσίδας σοκάρουν την αγορά.

Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε κρίσιμη συνάντηση των εκπροσώπων του Μαρινόπουλου, της Σκλαβενίτης και των τραπεζών, προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες πάνω σε ένα πιθανό ντηλ διάσωσης. Παράλληλα ξεκίνησε και το due diligence, δηλαδή ο πλήρης οικονομικός, νομικός και φορολογικός έλεγχος της εταιρείας, έργο το οποίο έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας η Price Waterhouse Coopers.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι εξελίξεις θα πρέπει να «τρέξουν» γρήγορα δεδομένου ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την Μαρινόπουλος τα καταστήματα της οποίας κινδυνεύουν με απαξίωση αφού οι προμηθευτές απαιτούν πληρωμές με μετρητά προκειμένου να συνεχίσουν να την εφοδιάζουν με εμπορεύματα.

Την ίδια στιγμή, η δημοσίευση μόλις την περασμένη εβδομάδα των ισολογισμών της Μαρινόπουλος ΑΕ για τα έτη 2012, 2013 και 2014 αποκαλύπτει τους «οικονομικούς σκελετούς» της αλυσίδας οι οποίοι επί μία τριετία και υπό την ανοχή της πολιτείας και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών παρέμεναν καλά κρυμμένοι… στην ντουλάπα.

Όπως προκύπτει από αυτούς, η οικονομική αιμορραγία δεν έλεγε να σταματήσει και ο μόνος λόγος που κρατούσε στη ζωή τον μεγαλύτερο, σε μέγεθος δικτύου, «παίκτη» του εγχώριου λιανεμπορίου, ήταν η δυνατότητά του να αναχρηματοδοτεί τις ολοένα και αυξημένες του υποχρεώσεις, με τις τράπεζες και τους προμηθευτές να βάζουν «γερή πλάτη». Κάτι το οποίο, ωστόσο, τώρα κινδυνεύουν να… πληρώσουν με το αίμα τους

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη των λογιστικών καταστάσεων της τριετίας 2012-2014:

– Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων ήταν ζημιογόνα καθ’ όλη την περίοδο: -60,2 εκατ. το 2012, -14,9 εκατ. το 2013 και -7,28 εκατ. το 2014.

– Το σύνολο των ζημιογόνων προ φόρων αποτελεσμάτων της τριετίας αθροίζεται στα 132,8 εκατ. ευρώ: -84,2 εκατ. το 2012, -43,6 εκατ. το 2013 και -5,06 εκατ. ευρώ το 2014. Μάλιστα, η σχετικά μικρή ζημία του 2014 είναι αποτέλεσμα λογιστικού τρικ, καθώς η Μαρινόπουλος «αποαναγνώρισε» μονομερώς δανειακές υποχρεώσεις ύψους 54 εκατ. ευρώ, προβλέποντας το μελλοντικό περιεχόμενο συμφωνίας που θα σύναπτε με τον δανειστή της κάποιους μήνες αργότερα.

– Το κυριότερο ωστόσο στοιχείο είναι η συνεχής διόγκωση των υποχρεώσεων της Μαρινόπουλος προς την αγορά. Συγκεκριμένα, ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας (σύνολο τραπεζικών υποχρεώσεων μείον διαθέσιμα) από τα 260 εκατ. του 2012 εκτινάχθηκε στα 427 εκατ. το 2014, χωρίς να υπολογιστούν τα 54 εκατ. ευρώ που «κούρεψε» μόνη της η διοίκηση της εισηγμένης. Επιπλέον, ο λογαριασμός «εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις» της εταιρείας από τα 569 εκατ. του 2012 σκαρφάλωσε στα 630,6 εκατ. στο τέλος του 2013, για να εκτιναχθεί στα 750,6 εκατ. στις 31/12/2014.

– Καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας 2011-2014 ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας ήταν σαφώς χαμηλότερος της μονάδας.

– Στις λογιστικές καταστάσεις μάλιστα, που δεν δημοσιεύονταν επί χρόνια, καταγραφόταν και η αναγνώριση της ίδιας της διοίκησης της εταιρείας ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονταν ικανοποιητικά και πως υπήρχε κίνδυνος: «Η ικανότητά της να συνεχίσει τη λειτουργία της ως δρώσα οικονομική μονάδα βασίζεται στην επιτυχημένη προσπάθεια της εταιρείας και της μητρικής της να αναχρηματοδοτήσουν τα υφιστάμενα δάνειά τους και να εξασφαλίσουν επιπλέον κεφάλαια για την κάλυψη των τρεχουσών και μελλοντικών κεφαλαιακών απαιτήσεων της εταιρείας και του ομίλου».

-Αξιοπρόσεκτο πάντως είναι πως ενώ επισημαίνεται η ανάγκη για μεγάλες αναχρηματοδοτήσεις δανείων,κατά την περίοδο αυτή δεν λείπουν και οι… εξαγορές αρκετών άλλων εταιρειών.

Τα «λαβράκια» που έβγαλαν οι ορκωτοί

Από τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Μαρινόπουλος για την περίοδο 2011-2014, προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

– Στην έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων, ο ορκωτός ελεγκτής επισημαίνει για το 2014 ότι η εταιρεία προέβη σε αποαναγνώριση δανειακών υποχρεώσεων ποσού 54 εκατ. ευρώ, με συνέπεια τα αποτελέσματα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό, ενώ τα δάνεια εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα. Επίσης, ο ορκωτός ελεγκτής τονίζει ότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχομένως δημιουργεί σημαντική αμφιβολία για τη βιωσιμότητα της εταιρείας και την ικανότητά της να συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

– Παράλληλα όμως και το 2013, άλλος ορκωτός ελεγκτής από εκείνον του 2014, τονίζει ότι: α) Η καθαρή θέση της εταιρείας εμφανίζεται κατά 33 εκατ. ευρώ αυξημένη, λόγω παρέκκλισης του σχετικού ΔΛΠ περί μισθώσεων, β) Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, τα αποτελέσματα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα 14 εκατ. ευρώ, γ) Στις απαιτήσεις, ποσό ύψους 11 εκατ. ευρώ δεν θεωρείται ανακτήσιμο. Ταυτόχρονα, στην έμφαση θέματος, ο ελεγκτής επισημαίνει ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό υπολείπεται των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 343 εκατ. ευρώ, στοιχείο το οποίο μαζί με τις ζημίες της χρήσης του 2013 καθιστούν αμφίβολη την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας.

– Αξίζει να τονιστεί ότι οι ορκωτοί ελεγκτές άλλαζαν… σαν τα πουκάμισα: Άλλοι το 2011, η PWC ανέλαβε για την περίοδο 2012-2013 και η Grant Thornton για το 2014.

– Το αποτέλεσμα του 2014 έχει βελτιωθεί (πέρα από την «αποαναγνώριση δανείου» και από την πώληση της θυγατρικής Guedo Holdings με έδρα την Κύπρο στην επίσης θυγατρική EXPRESS Μ αντί τιμήματος 38 εκατ. ευρώ, από όπου προέκυψε κέρδος ποσού ευρώ 2,65 εκατ. ευρώ).

Άλλες παρατηρήσεις

– Ο λογαριασμός των προμηθευτών για την περίοδο 2012-2014 διαμορφώθηκε από τα 570 εκατ. ευρώ στα 751 εκατ. ευρώ το 2014. Αντίστοιχα, τα αποθέματα της εταιρείας κυμάνθηκαν από τα 115 εκατ. ευρώ έως τα 202 εκατ. ευρώ, ενώ το ταμείο της δεν ξεπέρασε τα 23 εκατ. ευρώ σε καμία από τις παραπάνω χρήσεις.

– Την ίδια περίοδο, οι απαιτήσεις της εταιρείας αυξάνονται από τα 257 εκατ. ευρώ το 2012 στα 469 εκατ. ευρώ το 2014.

– Οι λειτουργικές ταμειακές ροές τα έτη 2012-2014 ήταν αρνητικές σε κάθε έτος και διαμορφώθηκαν στα -113 εκατ. το 2014 από -50 εκατ. ευρώ το 2013.

– Για το 2014, το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας υπολειπόταν του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της κατά 161 εκατ. ευρώ. ταυτόχρονα, σε όλα τα προηγούμενα έτη, το κυκλοφορούν ενεργητικό υπολειπόταν πάνω από 300 εκατ. ευρώ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

– Ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η εταιρεία στη διάρκεια των ετών 2011-2014 μειώθηκε από τις 11.280 σε 9.949 άτομα.

– Αντίστοιχα, την περίοδο 2011-2014, η εταιρεία αύξησε σχεδόν 50% το δίκτυό της αφού από τα 554 καταστήματα το 2011, στο τέλος του 2014 λειτουργούσε συνολικά 705 καταστήματα.

– Τέλος, παρά την επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας την περίοδο 2011-2014, οι προβλέψεις της μειώνονται συνεχώς από τα 8,4 εκατ. ευρώ στα 2,6 εκατ. στο τέλος του 2014.

Διαψεύδει πώληση των Starbucks

Εξάλλου, με αφορμή δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επικείμενη εκποίηση των καταστημάτων Starbucks, η Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ ΑΕΕ τονίζει με ανακοίνωσή της ότι η αυτόνομη λειτουργία του δικτύου καταστημάτων με το εν λόγω σήμα συνεχίζεται δυναμικά «κάτω από το πρίσμα μιας υγιούς ανάπτυξης, διασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους πελάτες, σε καθημερινή βάση».

«Το ενδεχόμενο σενάριο πώλησης της Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ ΑΕΕ, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, διαψεύδεται κατηγορηματικά» καταλήγει η εταιρεία.

(Με πληροφορίες από in.gr, euro2day.gr)