Το σταυροδρόμι μιας κρίσιμης απόφασης

Την περίοδο αυτή ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση για μία νέα ειδική προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης. Η ονομασία που επελέγη από τον αρμόδιο υφυπουργό που την υπογράφει, δηλαδή «η υλοποίηση επενδύσεων, με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», γέννησε προσδοκίες.

Πολλοί ήταν εκείνοι που θεώρησαν ότι το εμβληματικό μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης, τουλάχιστον αυτήν τη φορά λόγω και του ειδικού του χαρακτήρα, θα «απεξαρτηθεί» από αυτό που το χαρακτηρίζει εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, θα περιορίσει τα ποσά που κατευθύνονται στην αγορά τρακτέρ και θα υποστηρίξει και άλλες κατηγορίες επενδύσεων.

Εξάλλου, στο βασικό συμπέρασμα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, ότι δύο από τα τρία ευρώ των Σχεδίων Βελτίωσης κατευθύνονται στην αγορά τρακτέρ, ασκήθηκε έντονη κριτική τόσο από τους υπουργούς της κυβέρνησης όσο και από στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Με τη δημοσίευση του κειμένου της διαβούλευσης, από τις δεκάδες κατηγορίες και υποκατηγορίες επενδύσεων που προβλέπονται, διαμορφώθηκε ένα κλίμα υπέρ μιας σημαντικής αύξησης της ανώτατης επιλέξιμης τιμής ελκυστήρα.

Φορείς που αυτοπροσδιορίζονται ως εκπρόσωποι των αγροτών, μέσα ενημέρωσης που λειτουργούν ως πλασιέ, πωλητές που ξεχύθηκαν στα χωριά, ανέλαβαν να διαμορφώσουν ένα κλίμα υπέρ της αδιαμφισβήτητης σημασίας αγοράς ενός νέου ελκυστήρα!

Αντιλήψεις, ακόμα και αναφορές, βέβαια, που βρίσκονται στον αντίποδα των όσων έχει αναφέρει και ο πρωθυπουργός, δηλαδή ότι η αγροτική ανάπτυξη είναι μια σύνθετη διαδικασία και απαιτεί μία πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Ή ακόμη και αντιλήψεις που έχει κατά καιρούς διατυπώσει ο αρμόδιος υφυπουργός, όπως για παράδειγμα την ανάγκη διάδοσης μέσω των ενισχύσεων στοχευμένων εξοπλισμών που αποδεδειγμένα μπορούν να ανατάξουν την παραγωγικότητα μιας εκμετάλλευσης, να αυξήσουν τις αποδόσεις της, να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να εξορθολογήσουν τη χρήση των εισροών ή του νερού.

Προκαλεί, συνεπώς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον ποια από τις αντιλήψεις θα επιλέξει, τελικά, ο πολιτικός υπεύθυνος του υπουργείου το προσεχές διάστημα.