Στην κορυφή του Leader η ανάδειξη της Αλυκής

Την υψηλότερη βαθμολογία έλαβε η πρόταση στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/Leader Αχαΐας, που υλοποιείται από την Αχαΐα Αναπτυξιακή ΑΕ, για την ανάδειξη της λιμνοθάλασσας της Αλυκής Αιγίου.

Το γεγονός αυτό δίνει το «πράσινο φως» για να χρηματοδοτηθεί το έργο «Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Natura 2000/ GR 2320006) μέσω του Προγράμματος Leader Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Μέσω του προγράμματος, για πρώτη φορά η Αλυκή Αιγίου θα μπορέσει να αποκτήσει υπερσύγχρονο εξοπλισμό για την παρακολούθηση των βιοτικών, αβιοτικών παραμέτρων και θα έχει χρονοσειρά δεδομένων που θα επιτρέπει στο επιστημονικό προσωπικό να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα για την ποιοτική κατάσταση της λιμνοθάλασσας.

Οι δράσεις αυτές, επιπλέον, θα συνδράμουν στη δημιουργία δικτύου συνεργασίας με πανεπιστημιακά ιδρύματα, στη διοργάνωση θερινών σχολείων και ανάδειξης της οικολογικής και επιστημονικής αξίας του οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής.

Σύμφωνα με τους αρμοδίους, η προστασία και η ανάδειξη των φυσικών περιοχών, αναμένεται να συμβάλει στην ήπια τουριστική ανάπτυξη, θα τονώσει οικονομικά την τοπική οικονομία και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.