Στην Κυπαρισσία ο νέος κύκλος για το «Γεωργικό Σχολείο»

Η επιτυχία του προγράμματος «Γεωργικό Σχολείο» κατά τον α’ κύκλο σεμιναρίων στην Καλαμάτα και το ενδιαφέρον που έδειξαν αγρότες για τη διεύρυνση των γνώσεών τους οδηγεί στην έναρξη του β’ κύκλου του προγράμματος αυτήν τη φορά στην Κυπαρισσία, όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο θεματικός περιφερειάρχης, Στ. Αναστασόπουλος, αναφερόμενος στα σεμινάρια, δήλωσε ότι η στόχευση του προγράμματος έχει άμεση σχέση με τις καλλιέργειες της περιοχής και την κάλυψη των αναγκών σε τεχνογνωσία.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σε σχέση με τον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα δημόσιο ΙΕΚ στην περιοχή της Τριφυλίας, με κύρια κατεύθυνση τη θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΕΚ αυτό θα είναι διετούς φοίτησης.

 

Β’ κύκλος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, περιλαμβάνει εννέα θεματικές ενότητες και είναι δωρεάν (χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα, να υποβάλουν τις αιτήσεις και να βρουν περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο Καλαμάτας (Ασπρόχωμα).

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν είτε διά ζώσης, είτε ταχυδρομικώς ή με email (δικαιολογητικά: βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα αγρότη –Μητρώο Αγροτών– και φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας).