Στην παγίδα των τεκμηρίων 90.000 οικογένειες

Μία στις τρεις κλήθηκε να πληρώσει υπερδιπλάσιο φόρο από το εισόδημα που δήλωσε

Στην παγίδα των τεκμηρίων 90.000 οικογένειες

Στα 1,25 δισ. ευρώ ανέρχεται το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα που δήλωσαν οι φορολογούμενοι το 2016 και αφορά το φορολογικό έτος 2015.

Ωστόσο, σχεδόν 1/3 των αγροτικών νοικοκυριών κλήθηκαν να καταβάλουν επιπλέον φόρο από αυτόν που δήλωσαν, καθώς πιάστηκαν στο «δόκανο» των τεκμηρίων διαβίωσης.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την επεξεργασία των συγκεντρωτικών στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα, 276.161 αγροτικές οικογένειες δήλωσαν εισοδήματα συνολικού ύψους 276.005 ευρώ, ωστόσο τα 89.886 εξ αυτών (δηλαδή σχεδόν ένα στα τρία) πλήρωσαν τελικά υψηλότερο φόρο λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσό του επιπλέον φόρου (293.337 ευρώ) είναι μεγαλύτερο από το ποσό που είχαν δηλώσει αρχικά τα εν λόγω νοικοκυριά (276.005 ευρώ). Το σύνολο του φόρου που τελικά κατέβαλαν (δηλωθέν εισόδημα συν προστιθέμενη διαφορά λόγω τεκμηρίων) έφτασε τα 569.342 ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην “ΥΧ” που κυκλοφορεί