Στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ένωσης Μεσσηνίας καταφεύγουν παραγωγοί για αναζήτηση εργατών γης

Η ιδέα που ξεκίνησε μέσα στην πανδημία συνεχίζεται με τη δωρεάν καταχώριση αναγκών και διαθεσιμότητας εργατών/εργαζομένων

Σε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στην αγορά εργασίας των εργατών γης αναδεικνύεται η ανοικτή ψηφιακή πλατφόρμα υποστήριξης πρωτογενούς τομέα που έχει δημιουργήσει και λειτουργεί τα τελευταία περίπου τρία χρόνια ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσσηνίας, υποστηρίζοντας τη συνολική προσπάθεια εθνικών και τοπικών συλλογικών φορέων για πρακτικές λύσεις στο έλλειμμα εργατών γης.

Στόχος της πλατφόρμας είναι ο καθένας και η καθεμιά να καταχωρίζουν δωρεάν, είτε τις ανάγκες τους σε εργάτες γης (και όχι μόνο), είτε τη διαθεσιμότητά τους να εργαστούν στην περιοχή του νομού.

«Την πλατφόρμα τη δημιουργήσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και προσπαθούμε να την αξιοποιήσουμε σαν ένα εργαλείο μέσω του οποίου μπορεί ο καθένας και η καθεμιά να δημοσιεύει τις ανάγκες του/της τόσο σε ειδικευμένο προσωπικό όσο και σε ανειδίκευτο», εξηγεί στην «ΥΧ» ο διευθυντής της Ένωσης Μεσσηνίας, Γιάννης Πάζιος.

Και συμπληρώνει: «Φυσικά, η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιείται και για ανάγκες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, μπορεί ο κάθε εργάτης να δηλώνει τη διάθεσή του».

Μέσα από την πλατφόρμα, αγρότες, συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις μπορούν να δημοσιεύουν ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, καθώς και τις παροχές που δύναται να προσφέρουν (κατάλυμα, διατροφή). Επιπλέον, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δημοσιοποιεί με ασφαλή τρόπο τη διαθεσιμότητά του για παροχή εργασίας.

Η Ένωση Μεσσηνίας διασφαλίζει την οργανωμένη διάθεση των σχετικών δεδομένων και τη δυνατότητα αξιοποίησης από τα ενδιαφερόμενα μέρη για επικοινωνία και συνεργασία. «Προσπαθούμε παντοιοτρόπως να αξιοποιούμε κάθε ψηφιακό εργαλείο για την υποβοήθηση των παραγωγών μας!», αναφέρουν χαρακτηριστικά από την Ένωση.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει βασικές κατηγορίες αναγκών και προσφοράς εργασίας της αγροδιατροφής και αγροτικής παραγωγής όπως θέσεις για εργάτες γης, αλιείς, κτηνοτρόφους, χειριστές αγροτικών μηχανημάτων, οδηγούς αγροτικών οχημάτων, χσειριστές εξοπλισμού και χωματουργικών μηχανημάτων, γεωπόνους κ.λπ., με σκοπό να εμπλουτίζεται συνεχώς η εν λόγω λίστα με βάση και τις διαμορφούμενες ανάγκες.

Αυξημένη κινητικότητα

Το τελευταίο διάστημα, λόγω και των ελλείψεων σε εργάτες γης, η πλατφόρμα παρουσιάζει κινητικότητα. «Προσπαθούμε να σπάσουμε τις όποιες αναστολές έχει μία μερίδα εργατών που αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τη χρήση τέτοιων ηλεκτρονικών μέσων», σημειώνει ο κ. Πάζιος. Ο ίδιος εξηγεί ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μέσα από τη χρήση της πλατφόρμας το δείχνουν οι εργοδότες και όχι οι εργάτες.

«Το ζητούμενο πλέον για τη Μεσσηνία δεν είναι η εύρεση μόνο εργατών, αλλά εργατών που να γνωρίζουν τις καλλιέργειες της περιοχής, καθώς πολλές απαιτούν ειδικές γνώσεις», επισημαίνει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ένωση Μεσσηνίας προσπαθεί παράλληλα να επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα, αυτό της οργανωμένης καταγραφής των αναγκών σε εργατικό δυναμικό στον πρωτογενή τομέα, στοιχείο βασικό για την εκπόνηση σχεδίων και τη λήψη αποφάσεων.

«Η αρχή έχει γίνει. Και μπορεί να στοχεύσει σε μια αξιόπιστη καταγραφή των αναγκών που υπάρχουν, ώστε να μπορεί να αξιοποιείται κατάλληλα», υπογραμμίζει ο κ. Πάζιος, ο οποίος τονίζει ότι «για την επόμενη χρονιά οι προβλέψεις μας είναι ότι οι ελλείψεις σε εργατικά χέρια θα είναι στο 30%-40% των αναγκών μας».

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:
https://menoume-energoi.crowdapps.net/messinia/