-Διαφήμιση-

Με κύκλο εργασιών 26 δισ. ευρώ, ο αγροδιατροφικός τομέας της Ιρλανδίας αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας, ενώ τα αγροτικά προϊόντα αντιστοιχούν στο 12,3% των εξαγωγών της Ιρλανδίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πριν από μερικά χρόνια, η εικόνα του αγροτικού τομέα της Ιρλανδίας ήταν τελείως διαφορετική, αφού η οικονομική κρίση τον κατέβαλε. Την πρώτη χρονιά της κατάρρευσης, το 2009, το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε κατά 30%. Πολλά από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, που προϋπέθεταν εθνική συμμετοχή, αναστάλθηκαν ή ακυρώθηκαν, λόγω της αδυναμίας του κράτους να την καταβάλει. Ένας αυξανόμενος αριθμός αγροτικών νοικοκυριών διαβιούσε με την υποστήριξη κοινωνικών επιδομάτων, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό της υπαίθρου άρχισε να αποψιλώνεται.

Ο επανασχεδιασμός των πολιτικών του αγροτικού τομέα, η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και οι διαδικασίες συμβουλευτικής και συνεργασίας ήταν μέτρα που βοήθησαν τον αγροτικό τομέα να ανακάμψει και να ακολουθήσει τη συνολική πορεία της χώρας, η οποία κατάφερε μέσα σε τρία χρόνια να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του μνημονίου και να εξέλθει από αυτό.

Συμβουλευτική

Ένας από τους τρόπους ανάκαμψης του αγροτικού τομέα της Ιρλανδίας ήταν ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής μέσω της μεταφοράς γνώσης και συμβουλών. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του αγροτικού τομέα της Ιρλανδίας είναι η εστίαση στη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας. Η μεταφορά γνώσης αναγνωρίστηκε από την ιρλανδική κυβέρνηση ως τομέας με απεριόριστες δυνάμεις για την ανασύσταση του αγροτικού τομέα. Για τον λόγο αυτόν, το μοντέλο της συμβουλευτικής επικεντρώθηκε σε συμβουλές marketing, χρήσης νέων τεχνολογιών και πρακτικών περισσότερων φιλικών στο περιβάλλον.

-Διαφήμιση-

Η Ιρλανδία κατάφερε μέσα σε μία πενταετία να αυξήσει τις εξαγωγές της κατά 50% περίπου. Το τελευταίο διάστημα, η Ιρλανδία επενδύει στις ομάδες μεταφοράς γνώσης. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο ανταλλαγής γνώσης, που έχει ως σκοπό να ενισχύει τη συνεργασία και την ανταλλαγή παραδειγμάτων μεταξύ των αγροτών. Νεαροί αγρότες συμμετέχουν σε διαδραστικές ομάδες μέσω των οποίων μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές και βελτιώνουν τις γνώσεις τους σε διάφορα ζητήματα όπως η υγεία και η καλή μεταχείριση των ζώων, καθώς και τη διαχείριση κινδύνου στις εκμεταλλεύσεις τους.

Τεχνολογία

Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών αποτελεί ακόμα έναν πυλώνα στο επιτυχημένο παράδειγμα της Ιρλανδίας. Ο Tom Kelly, διευθυντής του Τμήματος Μεταφοράς Γνώσης στον οργανισμό έρευνας και συμβουλευτικής Teagasc στην Ιρλανδία, αναφέρει στην «ΥΧ» ότι «δεν υπάρχει ένα καθολικό πρότυπο για το σύστημα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς κάθε χώρα το προσαρμόζει ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Ωστόσο, τόσο οι σύμβουλοι όσο και οι αγρότες πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες προς όφελός τους».

Ο Tom Kelly, περιγράφει στην «ΥΧ», συγκεκριμένα τεχνολογικά παραδείγματα, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συμβουλευτικής και στην ενίσχυση του αγροτικού τομέα. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «τα συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας που έχουν αναπτυχθεί ήδη σε χώρες της Ευρώπης ανήκουν στους τρόπους με τους οποίους η παροχή συμβουλών στον αγρότη μπορεί να γίνει πιο εύκολη εστιάζοντας με ακρίβεια στις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων.

Το e-Profit Monitor, μια πλατφόρμα που δίνει την ευκαιρία στους γεωργούς να λαμβάνουν λεπτομερή οικονομική ανάλυση της εκμετάλλευσής τους, το Carbon Navigator, ένα εργαλείο που βοηθά τον κτηνοτρόφο να αυξήσει τη βιωσιμότητα των ζώων του, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και, τέλος, η πλατφόρμα PastureBase, ένα εργαλείο στήριξης των γεωργών στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις εκμεταλλεύσεις τους είναι παραδείγματα συστημάτων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι σύμβουλοι για να βοηθήσουν τους αγρότες. Συγκεκριμένα, αποτελούν τρόπους, ώστε ακόμα και οι μικρότεροι σε στρέμματα αγρότες να έχουν λεπτομερείς συζητήσεις με τους συμβούλους τους για οτιδήποτε συμβαίνει στην εκμετάλλευσή τους, με τελικό σκοπό τη λήψη των σωστότερων αποφάσεων για την αύξηση της βιωσιμότητας και των κερδών».

-Διαφήμιση-