Οι στόχοι της ΚΑΠ για κλιματική αλλαγή, αποτύπωμα άνθρακα και κτηνοτροφία σε infographic

Η ενημερωτική εκστρατεία της GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει σχεδιάσει μία σειρά ενημερωτικών infographics για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, με στόχο να επικοινωνήσει με εύληπτο τρόπο στοιχεία για τους στόχους και τα μέτρα της νέας ΚΑΠ που σχετίζονται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και γενικότερα με τη συμβολή σε μία κλιματικά ευφυή γεωργία με κοινό παρονομαστή τη γνώση, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ υλοποιεί την ενημερωτική εκστρατεία για την κλιματική διάσταση της ΚΑΠ, στο πλαίσιο του προγράμματος CAP4Clima, με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γεωργία Άνθρακα

Η Γεωργία Άνθρακα αποτελεί  ένα νέο πράσινο επιχειρηματικό μοντέλο που μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, φέρνοντας ταυτόχρονα οικονομικά οφέλη.

Κλιματική αλλαγή & ΚΑΠ

Η δράση για το κλίμα είναι μία κορυφαία προτεραιότητα της ΚΑΠ η οποία υπηρετείται από στοχευμένο προϋπολογισμό και ειδικά καθεστώτα και εργαλεία στήριξης.

ΚΑΠ & Κτηνοτροφία

Η ενημερωτική εκστρατεία για την κλιματική διάσταση της, εστιάζει και στην κτηνοτροφία, έναν τομέα που πρέπει να υποστηριχθεί ώστε να συνεχίσει να είναι σε θέση να παρέχει πιο βιώσιμα και οικονομικά προϊόντα διατροφής ζωικής προέλευσης στους ευρωπαίους καταναλωτές.

Η νέα ΚΑΠ επιδιώκει να συμβάλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και στη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας.

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τον κτηνοτροφικό τομέα μπορεί να επιτευχθεί υιοθετώντας καινοτόμες νέες προσεγγίσεις για ένα πιο βιώσιμο σύστημα κτηνοτροφίας.

Η ΚΑΠ 2023-2027 παρέχει τα απαιτούμενα εργαλεία στήριξης μέσω οικονομικών ενισχύσεων και επενδύσεων, προκειμένου να ενθαρρύνει τους κτηνοτρόφους για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και προηγμένων πρακτικών.

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Εξίσου σημαντική και η  προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η διαδικασία της προετοιμασίας ενόψει των υφιστάμενων και μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής προκειμένου να προληφθεί, ή να ελαχιστοποιηθεί, η ζημία που μπορεί να προκληθεί από τις επιπτώσεις αυτές στην εξαιρετικά εκτεθειμένη γεωργία.Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ