Σχέδια Βελτίωσης: Ελπίδα σε επιλαχόντες από ανακατανομές και μη υλοποίηση των εγκεκριμένων

-Διαφήμιση-

Με τις ενστάσεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη (διαφορετικές ημερομηνίες ανά περιφέρεια), τα μέτωπα πλέον είναι δύο: Αφενός οι «μεγάλες» περιφέρειες που δεν έχουν ακόμα αναρτήσει πίνακες με δικαιούχους (Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Πελοπόννησος), ενώ κλείνει δεύτερη εβδομάδα μετά την Agrotica.

Πίνακες με δικαιούχους εκκρεμούν και από τις νησιωτικές περιφέρειες όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες πάμε από βδομάδα και βλέπουμε. Το δεύτερο μέτωπο σχετίζεται με τους επιλαχόντες, που σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ξεπερνούν τους 3.500.

Σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις θα εκδοθεί εγκύκλιος από το ΥΠΑΑΤ, ώστε η διαχείρισή τους να γίνει με ομοιόμορφο τρόπο από όλες τις περιφέρειες. Μόλις κλείσουν οι ενστάσεις, οι περιφέρειες θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με ανακατανομές πόρων στις περιοχές τους. Αν, για παράδειγμα, στα Τρίκαλα έχουν αξιοποιηθεί όλα τα διαθέσιμα κονδύλια, αλλά στην Καρδίτσα όχι, τότε θα είναι στο χέρι της αρμόδιας περιφέρειας να προχωρήσει σε αναδιανομή αυτών των πόρων.

Πέραν των εν λόγω ζυμώσεων από το ρεπορτάζ της «ΥΧ» προκύπτει ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να προκύψει και ανακατανομή πόρων από κάποια περιφέρεια που έχει καθυστερήσει πολύ και υπάρχει κίνδυνος να χαθούν πόροι, σε κάποια άλλη. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, η όποια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από τον αρμόδιο γενικό γραμματέα του ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», μια περιφέρεια που εμφανίζεται να έχει μείνει πίσω είναι αυτή των Ιονίων Νήσων. Από τα παραπάνω, και με δεδομένο ότι η εκτίμηση είναι ότι θα υλοποιηθεί το 70% των Σχεδίων, αρκετοί επιλαχόντες ελπίζουν ότι μπορούν να βρεθούν στους δικαιούχους, εφόσον βέβαια μπορούν να υλοποιήσουν την επένδυσή τους.

Όλα προς το παρόν είναι ανοιχτά, καθώς υπάρχει και ο αστάθμητος παράγοντας που σχετίζεται με το κλείσιμο του ΠΑΑ και άλλα μέτρα που μπορεί να χρειαστούν μια οικονομική «μετάγγιση».

-Διαφήμιση-