Τα σχέδια των μεγάλων για το 2021: Τράπεζες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών

Η χρονιά που φεύγει είναι μία από τις πιο ιδιόμορφες που ζήσαμε. Η «ΥΧ» απευθύνθηκε σε σημαντικούς θεσμικούς φορείς, συνδέσμους, επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις, στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεις εισροών, παροχής υπηρεσιών και αγροδιατροφής, καλώντας τους να αποτιμήσουν τα σημαντικότερα γεγονότα του 2020 στον χώρο που δραστηριοποιούνται και να προσδιορίσουν τις προτεραιότητες και τους στόχους τους για τη νέα χρονιά.


Γιάννης Χανιωτάκης

Ανώτερος διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα, Τράπεζα Πειραιώς

Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα

Το 2020 ήταν ένα έτος που, κατά τη γνώμη μου, σημαδεύτηκε, μεταξύ άλλων, από τρία σημαντικά γεγονότα. Το πρώτο από αυτά, η πανδημία, ήταν απρόσμενο και με απρόβλεπτες επιπτώσεις, όχι μόνο για τον αγροτικό τομέα, αλλά και για τη διεθνή οικονομία. Ακόμα και σήμερα είναι δύσκολο να γίνει μία ποσοτική αποτίμηση των συνεπειών, καθώς είναι ακόμα σε εξέλιξη. Είναι, όμως, πλέον αποδεκτό από όλους ότι, το διάστημα αυτό, αναδείχθηκε η σημασία και η ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα.

Συγχρόνως, όμως, αναδείχθηκε και η εξαιρετική σημασία των δικτύων διανομής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς όπου εμφανίστηκε πρόβλημα στη λειτουργία τους, αυτό επέστρεψε κατά κάποιον τρόπο και στην παραγωγή και στη μεταποίηση. Η τελευταία διαπίστωση ανέδειξε και στρατηγικά ερωτήματα που σχετίζονται με την εξωστρέφεια και την ανάγκη διασποράς των κινδύνων.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η χρηματοδοτική στήριξη του αγροτικού τομέα, αλλά και της εθνικής οικονομίας, εν μέσω πανδημίας, με χορηγήσεις άνω των 5 δισ. ευρώ και πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων ήταν μια σημαντική πρόκληση, αλλά και επιτυχία. Το δεύτερο γεγονός σχετίζεται με την έναρξη των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα και στη μεταποίηση μέσω των αντίστοιχων μέτρων του ΠΑΑ, με την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των δικαιούχων των προγραμμάτων στις αρχές της χρονιάς. Η χρονική αυτή στιγμή αποτελεί ορόσημο για τις επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς ακολουθούν την κυκλικότητα των επταετών προγραμματικών περιόδων του ΠΑΑ.

Και παρά τις δυσμενείς συνθήκες που προαναφέρθηκαν, αγρότες, συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις ξεκίνησαν τον σχεδιασμό της υλοποίησης των επενδύσεών τους. Στην Τράπεζα Πειραιώς επιδιώξαμε να συμπληρώσουμε τις εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις που διαθέτουμε με νέα ευέλικτα προϊόντα, όπως το δάνειο έναντι επιχορήγησης και τώρα, πριν από το τέλος της χρονιάς, το επενδυτικό δάνειο στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης με την εγγύηση του EIF για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.

Το τρίτο σημαντικό γεγονός σχετίζεται με τις πρώτες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις νέες στρατηγικές επιλογές για τον αγροδιατροφικό τομέα, μέσω των αποφάσεων της νέας ΚΑΠ, της πράσινης συμφωνίας και της Δράσης «Farm 2 Fork». Παρόλο που και το επόμενο έτος θα συνεχίσει να ξεδιπλώνεται πιο αναλυτικά η εξειδικευμένη πληροφόρηση, ήδη φαίνεται να προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις που θα καθορίσουν την πορεία του τομέα την επόμενη δεκαετία, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς δεν παρακολουθεί απλά τις εξελίξεις, αλλά αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες για τη στήριξη αγροτικού τομέα με όρους αειφορίας, μέσω της υπεύθυνης τραπεζικής.

Το 2021, όπως κάθε νέο έτος, αναμένεται να φέρει νέες προκλήσεις. Η πρόβλεψη, από το σύνολο των αναλυτών, για ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, ενισχύει το αίσθημα ευθύνης για εμάς στην Τράπεζα Πειραιώς. Γνωρίζουμε ότι η χρηματοδοτική στήριξη θα διευκολύνει την επίτευξη των εθνικών οικονομικών στόχων προς την κατεύθυνση αυτή, για ένα καλύτερο αύριο. Γι’ αυτό δεν είμαστε απλά έτοιμοι για τις παραγωγικές και τις επενδυτικές προτάσεις των μελών της αγροδιατροφικής αλυσίδας, αλλά και για την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα.


Σπυρίδων Ρεντετάκος

Διευθυντής Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων ALPHA BANK

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Έλληνα αγρότη μέσα από συνεργασίες και νέα προϊόντα

Η ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί για την Alpha Bank στρατηγική επιλογή, στηρίζοντας ενεργά όλα τα μέρη της αγροδιατροφικής αλυσίδας, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, η ανταγωνιστικότητα και ο εξωστρεφής εξαγωγικός προσανατολισμός τους. Στις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία κατά το 2020, ο ελληνικός αγροδιατροφικός τομέας επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική θέση που κατέχει στην οικονομία της χώρας.

H Αlpha Bank, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, παρέμεινε πολύτιμος αρωγός του κλάδου, στηρίζοντας τη δυναμική παρουσία της βιομηχανίας τροφίμων στην εγχώρια οικονομία, τη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων, καθώς και τη διεύρυνση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Επίσης, ενώνοντας τις δυνάμεις της με το Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, η Alpha Bank ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, με παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της διάθεσης του Εγγυοδοτικού Προγράμματος Μικροπιστώσεων Easi από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.), η Alpha Bank συστήνει το Perrotis College στην επιχειρηματική της πελατεία, σε θέματα συμβουλευτικής υποστήριξης.

Παράλληλα, με την αξιοποίηση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων της σειράς «Alpha Αγροτική Επιχειρηματικότητα» (Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας, Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα Μικροπιστώσεων EaSI, Κάρτα του Αγρότη, Εγγυοδοτικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επένδυσης σε Καινοτόμες Δράσεις κ.ά.), η τράπεζα παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις πραγματικές, καθημερινές ανάγκες των παραγωγών και των επιχειρήσεων αγροδιατροφής.

Η επαγρύπνηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα ως προς τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα, η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές θα αποτελέσουν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη παραγωγή. Ο αμιγώς πρωτογενής τομέας καλείται να εκσυγχρονιστεί, να γίνει πιο ανταγωνιστικός, να προσαρμοστεί στη σύγχρονη τεχνολογία, να αξιοποιήσει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και να υιοθετήσει βέλτιστες πρακτικές που θα συμβάλουν στην πλήρη αξιοποίηση της καλλιεργήσιμης γης.

Η Alpha Bank πρωταγωνιστεί στην πράσινη μετάβαση, με τη χρηματοδότηση εμβληματικών έργων, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης και των Κυκλάδων με την ηπειρωτική χώρα, ενώ παράλληλα δίνει προτεραιότητα σε projects που ενισχύουν την αειφορία, στηρίζοντας με τον ρόλο της τις απαιτήσεις για μία οικονομικά βιώσιμη, σύγχρονη και περιβαλλοντικά ασφαλή γεωργία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal).


EUROBANK

Από απλοί χρηματοδότες, γινόμαστε επιχειρηματικοί σύμβουλοι του αγρότη

Η χρονιά που κλείνει ανέβασε τον πήχη, τόσο για την ανάγκη ανασυγκρότησης του αγροτικού τομέα, όσο και για τις προοπτικές του. Εν μέσω πανδημίας, ο κλάδος συνεχίζει να επιδεικνύει σημαντικές αντοχές, ωστόσο είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα και να γίνουν οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική μεταρρυθμίσεων θα προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον και σε αυτόν τον τομέα, ενώ δίπλα στις προσπάθειες αυτές πρέπει να σταθεί και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενισχύοντας τη ρευστότητα των αγροτικών επιχειρήσεων.

Η Eurobank, για τον σκοπό αυτόν, υλοποιεί το πρόγραμμα Business Banking Αγροτικός Τομέας, μια ολοκληρωμένη δέσμη προϊόντων υπηρεσιών που επεκτείνει τον ρόλο της τράπεζας από αμιγώς χρηματοδοτικό σε ρόλο επιχειρηματικού συμβούλου. Έτσι, η Eurobank, δίπλα στα κλασικά προϊόντα που διαθέτει, όπως ο Λογαριασμός Αγροτικών Ενισχύσεων και η Κάρτα του Αγρότη, υλοποιεί δράσεις για την κάλυψη των αναγκών σε όλη τη διάρκεια του ΠΑΑ 2014-2020 και εκταμιεύει δάνεια έναντι επιχορήγησης για τις ανάγκες των Σχεδίων Βελτίωσης.

Για τη στήριξη των πληγέντων, σε ισχύ παραμένει ακόμη το πρόγραμμα αναστολής δόσεων δανείων (moratoria), ένα μέτρο στο οποίο προσχώρησαν αρκετοί αγρότες, ενώ συμμετέχοντας στον β’ κύκλο του Προγράμματος Εγγυοδοσίας COVID-19, η Eurobank ήταν η πρώτη τράπεζα που κατέθεσε προτάσεις χρηματοδότησης πελατών της, μεταξύ των οποίων και αγροτών, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της ΕΑΤ. Αρχές του έτους θα ανακοινωθεί επίσημα και το πολυαναμενόμενο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας EIF-Agri, για το οποίο η τράπεζα έχει λάβει έγκριση για κεφάλαια 150 εκατ. ευρώ.

Ανταγωνιστικό πακέτο προσφέρει η Eurobank και για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση, ενώ για την απόκτηση ή ανανέωση αγροτικού εξοπλισμού, συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες του χώρου προσφέροντας προνομιακά προγράμματα.

Ειδικά για νέους αγρότες, και όσους θα ήταν τυπικά αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό, η Eurobank σε συνεργασία με την αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία AFI είναι η μόνη τράπεζα στην Ελλάδα που προσφέρει μικροπιστώσεις έως 12.500 ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις, με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα για αγρότες συμπληρώνονται και από την παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης από εξειδικευμένα στελέχη στα Αγροτικά Κέντρα που διατηρεί η Eurobank ανά την Ελλάδα, καθώς και μέσω υπηρεσιών όπως το Business Check Up, το V-Banking, το Exportgate.gr, μεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη που αποκομίζει ο επαγγελματίας αγρότης από τη σχέση του με την τράπεζα.


Ρόζα Γαργαλάκου

Διευθύνουσα σύμβουλος NEUROPUBLIC

Έτοιμο το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα
προσωποποιημένης πληροφόρησης gaiasense1

Για τη NEUROPUBLIC, όπως και για το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, το 2020 ήταν μια χρονιά με προκλήσεις. Η πανδημία της Covid-19, αλλά και τα σχετικά μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη και την προστασία όλων μας δημιούργησαν μια νέα κατάσταση. Η νέα αυτή κατάσταση μας ώθησε να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας, να αναπροσαρμόσουμε τα πλάνα μας και να αξιοποιήσουμε διαθέσιμα και νέα μέσα, προκειμένου να προχωρήσουμε απρόσκοπτα στην υλοποίηση των σχεδίων μας.

Ως εταιρεία τεχνολογίας, ξεπεράσαμε τις προκλήσεις με επιτυχία και παραμείναμε παραγωγικοί, εφαρμόζοντας από την αρχή της πανδημίας πρόγραμμα απομακρυσμένης εργασίας για το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων της εταιρείας μας. Επίσης, εφαρμόσαμε αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, παρέχοντας ταυτόχρονα διευκολύνσεις στους υπαλλήλους που εργάζονται στα γραφεία μας.

Με αυτόν τον τρόπο, συνεχίσαμε με αμείωτο ρυθμό να σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματά μας και να υλοποιούμε τις προγραμματισμένες δράσεις μας, βγαίνοντας από το 2020 πιο δυνατοί, θωρακισμένοι και ασφαλείς.

Έχοντας αυτά κατά νου, είμαστε πολύ περήφανοι, καθώς σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και είμαστε έτοιμοι στις πρώτες ημέρες του 2021 να διαθέσουμε στους αγρότες το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα προσωποποιημένης πληροφόρησης gaiasense1 μέσω της νέας εφαρμογής του gaiasense για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και tablets, ανοίγοντας τον δρόμο της ευφυούς γεωργίας και του συστήματος gaiasense σε όλους τους παραγωγούς. Στόχος μας για το 2021 είναι να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, με μεγαλύτερη ένταση, στην υποστήριξη του αγροδιατροφικού τομέα, για την ικανοποίηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει, μέσα από την παροχή καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η συστηματική προώθηση της ψηφιοποίησης και η συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου υποδομής ευφυούς γεωργίας gaiasense, με στόχο την πρόσβαση στη γνώση και στην τεχνολογική καινοτομία, μέσω της αξιοποίησης των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας από ολοένα και περισσότερους παραγωγούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση της εταιρείας στην προσπάθεια επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα.


Άγγελος Πατάκας

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Διευθυντής Εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα ΔΕΑΠΤ

Η πανδημία θα επιταχύνει τις διαδικασίες που αφορούν τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από τις επιπτώσεις της πανδημίας (COVID-19) σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η φύση της πανδημίας κατέστησε ακόμη πιο επιτακτική και αναγκαία την υιοθέτηση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή πρακτική. Από το πλαίσιο αυτό δεν μπορούσε προφανώς να ξεφύγει και η αγροτική παραγωγή παρόλο που ως τομέας της οικονομίας επλήγη λιγότερο ή και καθόλου συγκριτικά με άλλους από την πανδημία. Είναι προφανές ότι η πανδημία θα επιταχύνει τις διαδικασίες που αφορούν τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και στην αγροτική παραγωγή.

Αυτό που τα προηγούμενα χρόνια εμφανίστηκε στη χώρα μας ως μια «θεωρητική προσέγγιση» παραγωγής θα επιχειρηθεί να μετουσιωθεί σε μια πραγματική, αξιόπιστη και επωφελή προς τους παραγωγούς καλλιεργητική πρακτική. Έτσι, οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, το Internet of Things, το blockchain και άλλες ψηφιακές τεχνολογίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν γρηγορότερα και πληρέστερα πλέον στην αγροτική παραγωγή, αλλά και στο σύνολο της αλυσίδας αξίας, παρέχοντας λύσεις για την αντιμετώπιση σειράς προκλήσεων, όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η ακρίβεια πρόβλεψης, η μείωση του κόστους, η προστασία του περιβάλλοντος η βελτίωση της ποιότητας και η διαχείριση του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σε αυτό το πλαίσιο το Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών (http://plantlab.deapt.upatras.gr/el/) αποτελώντας κόμβο καινοτομίας στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή στην Δυτική Ελλάδα συνέβαλε, αλλά και θα συνεχίσει να συμβάλλει, ώστε ένα σημαντικό κομμάτι της βασικής έρευνας στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών να μετασχηματιστεί σε ένα ακριβές, αξιόπιστο και εφαρμόσιμο εργαλείο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, δυνάμενο να χρησιμοποιηθεί από τον Έλληνα παραγωγό προς βελτίωση της ανταγωνιστικότητας παραγωγής και του οικονομικού του αποτελέσματος.

Το τελευταίο αποτελεί και τη σημαντικότερη πρόκληση, καθώς θα κρίνει τόσο τον βαθμό όσο και την έκταση που η παραπάνω αναφερόμενη τεχνολογική εξέλιξη θα ενσωματωθεί στην εγχώρια αγροτική παραγωγή και δεν θα παραμείνει για μεγάλο διάστημα «κενό γράμμα» στερούμενου ουσιαστικού περιεχομένου.


Ιωάννης Καλλιάς

Διευθύνων σύμβουλος TUV AUSTRIA Hellas

Προσαρμοζόμαστε στη νέα κανονικότητα με ευθύνη απέναντι στους πελάτες μας

Η χρονιά που αφήνουμε πίσω μας σίγουρα για όλους μας ήταν διαφορετική. Η πρωτόγνωρη συγκυρία με την οποία ήρθαμε αντιμέτωποι και η εξάπλωση της πανδημίας άλλαξε την καθημερινότητά μας και σίγουρα επηρέασε όλους τους κλάδους της αγοράς, ενισχύοντας την ανασφάλεια τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους καταναλωτές.

Ο κλάδος μας βρέθηκε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, που όμως αποτέλεσε και την αφορμή για να αναδειχθεί και η σημασία του ελέγχου και των πιστοποιήσεων για την επιχειρηματικότητα στο σύνολό της, αλλά και για τους πολίτες. Στην TUV AUSTRIA Hellas, παρακολουθούμε στενά από την πρώτη στιγμή όλες τις εξελίξεις και αξιοποιούμε την υψηλή μας τεχνογνωσία στους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις για να σταθούμε ουσιαστικά στο πλευρό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, αλλά και στην κοινωνία.

Μέσα από το πρωτοποριακό σχήμα COVID Shield που δημιουργήσαμε τον περασμένο Απρίλιο, προτείναμε στην επιχειρηματικότητα της χώρας μας -και όχι μόνο- έναν αξιόπιστο μηχανισμό μέσα από τον οποίο πιστοποιούμε ότι οι επιχειρήσεις ακολουθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα όπως προβλέπονται από τις Αρμόδιες Αρχές, διαθέτουν όλες τις κατάλληλες υποδομές και οι εργαζόμενοί τους είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να αποφεύγεται η εξάπλωση της νόσου.

Και η υποδοχή της νέας αυτής πιστοποίησης ήταν ενθουσιώδης από όλους τους κλάδους της οικονομίας, έχοντας ήδη πάνω από 2.500 πιστοποιημένα σημεία πανελλαδικά σε περισσότερες από 250 εταιρείες όλων των μεγεθών και δραστηριοτήτων.

Με οδηγό ότι η πιστοποίηση είναι πολιτισμός και πάντα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, σε όλη αυτή την περίοδο δώσαμε τον δικό μας αγώνα για τη θωράκιση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας και την προάσπιση της συνέχειάς της, παράγοντας πολλαπλασιαστική αξία για όλους εκείνους που μας εμπιστεύονται.

Αυτή την εποχή δίνουμε ακόμα μάχη με την πανδημία. Ο κλάδος της επιθεώρησης και της πιστοποίησης θα συνεχίσει να συμβάλλει πάντα σύμφωνα με όσα συνιστούν οι αρμόδιες Aρχές στη διασφάλιση της ομαλότητας, στον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών, αλλά και κάθε φορέα, μέσα από ολοκληρωμένα σχήματα τα οποία το επόμενο διάστημα, θεωρώ ότι θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται για να δώσουν την απαιτούμενη εμπιστοσύνη στην αγορά και την κοινωνία.

Γιατί όσο διαμορφώνεται η νέα κανονικότητα, τόσο όλοι μας οφείλουμε με επιμονή και συνέπεια να προσαρμοστούμε-με ευθύνη απέναντι σε όλους εκείνους που επιλέγουν τις υπηρεσίες μας αλλά και απέναντι στους πολίτες. Ας ευχηθούμε η νέα χρονιά να είναι πιο χαρούμενη για όλους, με υγεία και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.


Σάββας Πελτέκης

Διευθύνων σύμβουλος TUV HELLAS (TUV NORD), Executive Vice President Process Technology, TUV NORD Industrial Services

Χρονιά προκλήσεων και ευκαιριών το 2021 

Για όλους εμάς, το 2020 ήταν η χρονιά των μεγαλύτερων προκλήσεων, αλλά και των μεγαλύτερων επιτευγμάτων. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, καταγράψαμε τις υψηλότερες πωλήσεις και ξεπεράσαμε τους 100 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης και τους 150 αποκλειστικούς συνεργάτες. Τα καταφέραμε χάρη σε όλα τα στελέχη μας, τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό, επιβεβαιώνοντας την ασφάλεια και την ποιότητα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού, εδώ και 33 χρόνια.

Από την αρχή της κρίσης του κορωνοϊού, αναλάβαμε μια σειρά από πρωτοβουλίες για να στηρίξουμε όσους βρέθηκαν δίπλα μας στην πορεία των ετών. Μέσα από δωρεάν σεμινάρια και διαδικτυακές συζητήσεις, τους πληροφορήσαμε για τις τελευταίες εξελίξεις και τους βοηθήσαμε, ώστε να φέρουν σε πέρας τις αλλαγές που απαιτεί η συγκυρία.

Ταυτόχρονα, υιοθετήσαμε τις εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να επιθεωρηθούν παρά τις δυσκολίες της φυσικής παρουσίας και προσφέραμε τις υπηρεσίες μας, ακόμα και σε περιόδους απαγόρευσης κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη μνεία στη Διεύθυνση AGRO, η οποία με συνεχή αύξηση των πωλήσεων και εμπειρία άνω των 20 ετών, διαθέτει πλέον εξειδικευμένη ομάδα 19 γεωπόνων, η οποία προσφέρει συνδυασμένες υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης, σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων από τον αγρό έως τον τελικό καταναλωτή.

Επίσης, ο φορέας μας φιλοδοξεί να ενισχύσει, με τη χρήση του αναγνωρισμένου σήματός του, την παρουσία των βιολογικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο, στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών με σύντομες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές διαδικασίες. Η μητρική εταιρεία TUV NORD, με παρουσία σε πάνω από 70 χώρες, έχει αναθέσει στον φορέα ηγετικό ρόλο σε όλο τον όμιλο και από το 2016 έχει οριστεί ως Critical Location για το BRC Food, IFS Food και το FSSC, με αποτέλεσμα η έκδοση των πιστοποιητικών να γίνεται στην Ελλάδα.

Τέλος, αντί εταιρικού δώρου στους πελάτες και συνεργάτες μας, στηρίζουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τους εργαζόμενους και τις υποδομές του ΕΣΥ (ΜΕΘ/ΜΑΘ του Κέντρου Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ», τις επιπλέον κλίνες ΜΕΘ του ΑΤΤΙΚΟΝ Νοσοκομείου, του τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης), που αγωνίζονται για την υγεία όλων μας εν μέσω της πρωτοφανούς πανδημίας.

Κοιτάζοντας μπροστά, γνωρίζουμε ότι το 2021 θα είναι με τη σειρά του ένα έτος γεμάτο προκλήσεις, σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις οπλισμένοι με γνώση και αισιοδοξία, αναμένοντας την επιστροφή στην κανονικότητα μέσω της ανοσίας στον ιό από τους επιστήμονες, οδηγούμε τις εξελίξεις και είμαστε έτοιμοι να υπερβούμε όλα τα εμπόδια και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Ασφαλή και δημιουργική χρονιά σε όλους!