Το σχέδιο για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Ολύμπου

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του έργου με τίτλο «Τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά Ολύμπου ως πρόκληση για διατήρηση της βιοποικιλότητας -Olympus+» είναι η δημιουργία συγκεκριμένων δεικτών, πάνω στους οποίους θα μπορεί να βασιστεί μια πιλοτική στρατηγική διαχείρισης των περιοχών, όπου τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά απειλούνται με εξαφάνιση.

Ωστόσο, καθώς τα φυτά αυτά αποτελούν ένα σημαντικό αντικείμενο για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε πρωτογενές, δευτερογενές και τριτογενές επίπεδο και η καλλιέργειά τους, εκτός από μοχλός διατήρησης του φυτογενετικού υλικού, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα οργανωθούν στο πλαίσιο του προγράμματος εξειδικευμένες ημερίδες και συναντήσεις με όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Δίκτυο «Περραιβία», το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και τον Χιονοδρομικό-Ορειβατικό-Περιβαλλοντικό Σύλλογο Σπαρμού Ολύμπου και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Βασικός σκοπός της δράσης είναι να φέρει σε άμεση επαφή τις διάφορες παραγωγικές ομάδες και τους φορείς αυτοδιοίκησης και εκπαίδευσης (όπως παραγωγούς, επιχειρήσεις μεταποίησης, εκπροσώπους της περιφέρειας και των δήμων, εξειδικευμένους επιστήμονες κ.λπ.).

Όλα αυτά συζητήθηκαν στην πρώτη συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε προ ημερών στην Ελασσόνα το Δίκτυο «Περραιβία» και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παρουσία του δημάρχου Ελασσόνας, Ν. Γάτσα.

Προσδοκία όλων των φορέων που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι, μεταξύ άλλων, να τονωθεί το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για την αειφόρο παραγωγή Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και να ενισχυθεί η δημιουργία και η ανάπτυξη καινοτόμων-ανταγωνιστικών παραγωγικών μονάδων στον πρωτογενή τομέα, φιλικότερων προς το περιβάλλον.

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Για τους στόχους υλοποίησης του προγράμματος μίλησε στην «ΥΧ» ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διευθυντής Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Χρήστος Λύκας. Όπως υποστήριξε, πρωταρχικό βήμα αποτελεί η ανάπτυξη και η λειτουργία ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των παραπάνω φορέων και η δημιουργία ενός πλαισίου, όπου θα μπορεί να συζητηθεί «τι είναι αυτό που η αγορά επιθυμεί και τι μπορεί ο παραγωγός να προσφέρει».

«Επίσης, μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα μπορεί να καθοριστεί διαχρονικά η δυνατότητα και ο βαθμός συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων στη δημιουργία μιας στρατηγικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στη διεθνή αγορά. Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη θέσπιση σχετικών εκθέσεων, την ίδρυση γραφείου διασύνδεσης, την κατασκευή ιστοσελίδας ενημέρωσης, τη δημιουργία εργαλείων προβολής και την αναζήτηση επιχειρήσεων και παραγωγών κ.λπ.», αναφέρει ο κ. Λύκας.

Όπως ο ίδιος προσθέτει, «στο πλαίσιο του προγράμματος θα οργανωθούν σεμινάρια με συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων, ιδιωτών και στελεχών επιχειρήσεων για την εκπαίδευση των νέων, καθώς και την περαιτέρω ενημέρωση των παλαιότερων παραγωγών. Θα παρουσιαστούν πρακτικά θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές τεχνικές, τη μετασυλλεκτική μεταχείριση, τη μεταποίηση των προϊόντων, την αγορά-εγκατάσταση και κατασκευή του απαραίτητου εξοπλισμού, την αναζήτηση αγορών, την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων, τη δυνατότητα ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη διαδικασία αδειοδότησης και εμπορίας των προϊόντων».