Σχεδόν διπλάσιες οι πωλήσεις τρακτέρ για την Π. Πετρόπουλος στο εξάμηνο

Με σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2021 η Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε ο όμιλος, οι συνολικές πωλήσεις στο πρώτο μισό της τρέχουσας χρήσης αυξήθηκαν κατά 63,4%, φτάνοντας τα 74,4 εκατ. ευρώ από 45,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Η αύξηση αυτή, όπως υπογραμμίζεται, οφείλεται κυρίως στους τομείς των γεωργικών μηχανημάτων και των οχημάτων. Ειδικότερα, οι πωλήσεις του τομέα αυτοκινούμενων οχημάτων στον οποίο υπάγονται, μεταξύ άλλων, οι επιχειρηματικές μονάδες McCormick Kubota και Geotec διαμορφώθηκαν σε 27,35 εκατ. ευρώ έναντι 16,35 εκατ. ευρώ πέρυσι με το μεικτό αποτέλεσμα να βελτιώνεται σε 7,03 εκατ. ευρώ έναντι 4,42 εκατ. ευρώ παρά το γεγονός ότι το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε στα 20,31 εκατ. ευρώ από 11,93 εκατ. ευρώ.

Οι δε πωλήσεις των αγροτικών μηχανημάτων άγγιξαν τα 19,36 εκατ. ευρώ από 10,19 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Όπως αναφέρεται στην έκθεση εξαμήνου, σε όλους τους βασικούς κλάδους που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του ομίλου ενισχύθηκαν τα μερίδια αγοράς, ενώ το σύνολο των αγορών που εξυπηρετεί η Π. Πετρόπουλος κινήθηκε ανοδικά την τρέχουσα περίοδο.

Τριπλασιασμός καθαρών κερδών

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά τους φόρους αυξήθηκαν σε 2,7 εκατ. ευρώ και της εταιρείας σε 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 0,9 εκατ. και 0,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2020. Τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και κερδοφορίας, η διοίκηση εκτιμά ότι στο σύνολο της χρήσης θα επιτευχθούν βέλτιστα αποτελέσματα για την εταιρεία.

Ωστόσο, σημειώνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται δύο βασικοί αστάθμητοι παράγοντες: Η εξέλιξη της πανδημίας και τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα και επηρεάζουν σχεδόν όλες τις επιχειρηματικές μονάδες. Ένας τρίτος παράγοντας αποσταθεροποίησης είναι η συνεχιζόμενη μεγάλη αύξηση κόστους από όλους τους προμηθευτές.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο δανεισμός μειώθηκε από 24,75 εκατ. ευρώ την 31/12/2020 σε 15,68 εκατ. ευρώ την 30/06/2021, ενώ ο καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) μειώθηκε από 13,72 εκατ. ευρώ σε 3,65 εκατ. ευρώ. Τέλος, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε σε 162 άτομα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσεως που ήταν 156 άτομα.