Συγκροτήθηκαν τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια τα οποία θα υποστηρίζουν το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Συγκροτήθηκαν τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια τα οποία θα υποστηρίζουν το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), συγκροτήθηκαν τα πρώτα εννέα «Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια» – ΤΕΣ τα οποία θα υποστηρίζουν σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα το ΕΣΕΤΕΚ, που αποτελεί  το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ζητήματα έρευνας και καινοτομίας. Τα παραπάνω αναφέρει δελτίο τύπου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου πρόκειται για ΤΕΣ στους εξής τομείς:

Επιστημών Μηχανικών

Επιστημών Πληροφορικής

Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών

Αγροτεχνολογίας και Διατροφής

Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας

Ανθρώπινου Δυναμικού και Δεξιοτήτων

Πολιτικής Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης

Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Τουρισμού, Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Κύριο αντικείμενο των ΤΕΣ αποτελεί η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και η υποβολή αφ’ ενός σχετικών προτάσεων στο ΕΣΕΤΕΚ και αφ’ ετέρου  προτάσεων επικαιροποίησης της Εθνικής Στρατηγικής ‘Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. Επιπρόσθετα, τα ΤΕΣ καταθέτουν προτάσεις για σχεδιασμό εμβληματικών πρωτοβουλιών που είναι σημαντικές για την χώρα και για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Επισημαίνεται πως οι συμμετέχοντες στα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια θα προσφέρουν την γνώση και την εμπειρία τους αμισθί, ενώ η συγκρότηση των εναπομεινάντων δύο ΤΕΣ πρόκειται να ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Σε δήλωσή του ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής ΚορινθίαςΧρίστος Δήμας, επισημαίνει:

«Καλή αρχή στις εργασίες των ΤΕΣ. Είμαι σίγουρος πως όλα τα μέλη με τις εξειδικευμένες  γνώσεις, την άρτια επιστημονική κατάρτιση και τις εμπειρίες τους θα συμβάλλουν ουσιαστικά σε αξιόλογες εισηγήσεις προς το ΕΣΕΤΕΚ και θα βοηθήσουν στην διαμόρφωση  προτάσεων προς της Πολιτεία για την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Καλά αποτελέσματα».

Δείτε ΕΔΩ  τον κατάλογο του ΕΣΕΤΕΚ σχετικά με την συγκρότηση και τον ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου των μελών των ΤΕΣ με αλφαβητική σειρά