Συμβουλευτική: Τελευταία ευκαιρία για ανάκαμψη της παραγωγικότητας

των Αντώνη Ανδρονικάκη, Βικτωρίας Αποστολοπούλου

Πέρασαν περίπου 15 χρόνια από την πρώτη, αμφίβολης αποτελεσματικότητας, προσπάθεια θέσπισης κανόνων στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στη γεωργία, με την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και τον απόλυτο εκφυλισμό του εμπορίου αποδείξεων μεταξύ γεωπόνου και παραγωγού στη φάση της πρώτης εφαρμογής επιδοτούμενου σχετικού μέτρου. Φτάσαμε στη λήξη της προγραμματικής περιόδου (υπολείπεται το +3 για την ολοκλήρωση των αποπληρωμών) και το περίφημο Μέτρο 2 (Συμβουλευτική χωρίς κόστος για τον αγρότη), παρά τους πομπώδεις όρκους πίστης στη χρησιμότητα και στην αναγκαιότητά του από όλες τις πολιτικές ηγεσίες που σχεδίασαν και επόπτευσαν την υλοποίηση του παρόντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ακόμα βρίσκεται στη «ναφθαλίνη του ντουλαπιού», βορά στον «σκώρο και στο σαράκι» του χρόνου.

Τα ζητούμενα

 Άμεση και χωρίς περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού προετοιμασίας προκήρυξης του έργου, ώστε τουλάχιστον να υπάρξει μία περίοδος υλοποίησης εφαρμογής του δύο χρόνων.

 Αποτελεσματική υλοποίηση μέσω της συγκρότησης ισχυρών δομών εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας ως ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης των έργων.

 Συμβουλευτική στηριγμένη –στον βαθμό που προχωρήσει– στη δημόσια υποδομή που φέρνει το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής γεωργίας και στην ευφυή γεωργία.

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Σήμερα βρισκόμαστε στην πρώτη, αρχική φάση ολοκλήρωσης των διαδικασιών τελικής αξιολόγησης των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, των φυσικών προσώπων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο που θα τηρείται στον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα».

Έχουμε ήδη σοβαρή μείωση του αρχικού προϋπολογισμού που είχε προβλεφθεί μέσω του εγκεκριμένου ΠΑΑ για το μέτρο. Έχει εκδοθεί η σχετική ΥΑ που θεσπίζει το Εθνικό Σύστημα Συμβουλευτικής (ΥΑ 163/13692 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν(ΕΕ) 1306 /2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου), όμως με κενά, ελλείψεις, αντιφατικά και ιδεοληπτικά στοιχεία, σε αναντιστοιχία με κείμενες διατάξεις και, κυρίως, χωρίς να διαμορφώνεται ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα που θα διευκολύνει και την υλοποίηση του Μ2. Η δήθεν επανεκκίνηση του θέματος τον προηγούμενο Νοέμβριο με τον ορισμό μιας νέας ως προς τη σύνθεσή της επιτροπή, που θα μελετούσε και θα διασφάλιζε οριστικά την έναρξη προκήρυξης του περιβόητου μέτρου, δεν πραγματοποιήθηκε ακόμη. Ουσιαστικά και πρακτικά έως σήμερα υπάρχει πλήρης ακινησία, όσον αφορά την προετοιμασία προκήρυξής του.

Ενώ την ίδια στιγμή, μετά από μια δαιδαλώδη διαδρομή ανάμεσα σε ΕΥΚΕ, Βρυξέλλες και Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη η διαδικασία υλοποίησης του μέτρου (πρόσκληση ή διαγωνισμός). Και να σκεφθεί κάποιος ότι μπορεί με γοργά βήματα να μπούμε στη νέα εποχή, που σε έναν χρόνο θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί η δημόσια υποδομή υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα, εάν ευοδωθεί τελικά ο σχετικός διαγωνισμός της Κοινωνίας της Πληροφορίας, που βρίσκεται στην τελική φάση πριν από την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Τι υπολείπεται να γίνει

Τάχιστη υλοποίηση και εφαρμογή συγκεκριμένου Οδικού Χάρτη:

 Επιμόρφωση και τελική πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων – Διαμόρφωση του Μητρώου.

 Πρόσκληση και διαμόρφωση Μητρώου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) ως φορέων υλοποίησης του μέτρου.

 Τροποποίηση και προσαρμογή της ΥΑ Εθνικής Συμβουλευτικής.

 Πληροφοριακό σύστημα με παραμετροποίηση για την εφαρμογή του Μ2, κουμπωμένο –στον βαθμό που θα προχωρήσει–με το υποέργο «Αποθετήριο Συμβουλών» του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ελληνικής Γεωργίας.

 Τεκμηρίωση και κοστολόγηση των πακέτων και των επιμέρους υποπακέτων συμβουλών και καθορισμός προτεραιοτήτων.

 Καθορισμός των ωφελούμενων του μέτρου με κριτήρια του επαγγελματικού αντικειμένου, τον χώρο δραστηριοποίησης, το μέγεθος της εκμετάλλευσης κ.λπ.

Η «ΥΧ» απευθύνθηκε σε πέντε μεγάλα μελετητικά γραφεία, καθώς και σε έναν αγρότη, στους οποίους έθεσε από ένα κύριο ερώτημα που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις της επιτυχούς έκβασης των παραπάνω.

 

1 Υπάρχει μια επιμονή σας με δηλώσεις, ανακοινώσεις, συνεντεύξεις περί των ευθυνών των κυβερνώντων διαχρονικά με την ανυπαρξία και τη μη λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος συμβουλευτικής στη γεωργία. Πολλοί σας χρεώνουν συντεχνιασμό και καιροσκοπισμό. Πώς το σχολιάζετε;

Χρήστος Τρέλλης

Πρόεδρος Τρέλλης και Σια ΙΚΕ

Είναι, πλέον, κοινώς αποδεκτό ότι ο αγροδιατροφικός τομέας στη χώρα θα πρέπει να ξεπεράσει τάχιστα και επειγόντως τις χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες του και να αναδειχθεί σε αναπτυξιακό πυλώνα της χώρας, ιδιαίτερα στη σημερινή οικονομική, κοινωνική και πολιτική συγκυρία. Για να γίνουν όλα αυτά, πρωτίστως, απαιτείται η σταδιακή αναπροσαρμογή του παραγωγικού αγροδιατροφικού μοντέλου της χώρας:

α) Σε παραγωγή και διάθεση προϊόντων, κατά το δυνατόν καινοτόμων, υψηλής ποιότητας, νωπών και ιδιαίτερα μεταποιημένων, που θα βρίσκουν εξωστρεφή διέξοδο διάθεσης στις αγορές και

β) με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητάς του μέσω της ορθής χρήσης των συντελεστών παραγωγής.

Για να υλοποιηθούν αποτελεσματικά τα προηγούμενα, αφετηριακά απαιτείται η οργανωμένη, διάφανη αξιοποίηση της διαθέσιμης επιστημονικής γνώσης και των πορισμάτων της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας μέσω ενός θεσμοθετημένου Εθνικού Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, το οποίο θα είναι ικανό να διαχειρίζεται τη Συμβουλευτική με ολιστικό και, ταυτόχρονα, προσωποποιημένο ιδιαίτερα ποσοτικό παραγόμενο αποτέλεσμα στον αγρό ή στον στάβλο, να γίνει εύκολα χρησιμοποιούμενο, αποτελεσματικό, με αποδεκτή –ανάλογη της ποιότητας και του αποτελέσματός της– οικονομική επιβάρυνση, απαραίτητο εργαλείο για τον παραγωγό. Αν όσοι μας κατηγορούν εννοούν ως συντεχνιασμό όλα όσα προηγουμένως ανέφερα, τότε μάλλον μπερδεύουν ως συντεχνιασμό το εθνικά συμφέρον.

Σπύρος Αντωνόπουλος

Αγρότης, πρόεδρος ΕΑΣ Αργολίδας ΡΕΑ

Εμείς οι αγρότες, ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, θα θέλαμε να είχε εφαρμοστεί «χθες» μια νέου τύπου Συμβουλευτική. Έρχεται από παλιά η σχέση των αγροτών, των γεωπόνων και των άλλων επιστημόνων του Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας, των γεωτεχνικών των συνεταιρισμών ακόμη και των ιδιωτών γεωτεχνικών, που δημιούργησε το οικοδόμημα της γεωργίας στη χώρα μας.

Πολλοί από αυτούς μας βοήθησαν να βελτιωθούμε στις καλλιεργητικές πρακτικές μας, στα νέα δεδομένα στους τομείς του πολλαπλασιαστικού υλικού, της θρέψης, της φυτοπροστασίας, της άρδευσης και των εκτροφών. Πολλοί από αυτούς μας βοήθησαν να λειτουργήσουμε και να παράγουμε πιστοποιημένα προϊόντα σύμφωνα με ποιοτικά και εμπορικά πρότυπα, μας βοήθησαν να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους, είτε με τη μορφή των ενισχύσεων, είτε με τη μορφή των επενδυτικών κινήτρων. Η απόσταση βέβαια που πρέπει να διανύσουμε είναι μεγάλη. Όμως, σήμερα γνωρίζουμε πως με τον συνδυασμό υποδομών και συμβουλευτικής, μέσω της ευφυούς γεωργίας, μπορούμε να έχουμε μείωση των εξόδων μας κατά 30% για παράδειγμα που μεταφράζεται σε υπερπολλαπλάσια αύξηση των κερδών.

Μπορούμε έτσι να διασφαλίσουμε τους πόρους που μας αναλογούν από τη Νέα ΚΑΠ, που, όπως έχει γίνει γνωστό, θα έχει ως υποχρέωση για μας να εφαρμόζουμε ένα τέτοιο μοντέλο γεωργίας. Μπορούμε έτσι να αφήνουμε μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την άσκηση του επαγγέλματός μας. Μπορούμε έτσι να εξοικονομούμε χρόνο εργασίας σε καλύτερες και πιο υγιεινές συνθήκες. Προφανώς και μέχρι να πειστούμε και να αυτοχρηματοδοτήσουμε αυτού του τύπου τη Συμβουλευτική, θέλουμε να τη δοκιμάσουμε και να πειστούμε.

Στον βαθμό, μάλιστα, που αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κόστος για εμάς και μέσω του Μέτρου 2 του ΠΑΑ, διαμαρτυρόμαστε για την καθυστέρηση της προκήρυξής του. Καταλήγοντας, θα πρέπει να πούμε ότι η Συμβουλευτική είναι μονόδρομος σε όλα τα αγροτικά προηγμένα κράτη της ΕΕ, με καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα χωρών μεσαίου μεγέθους, όπως η Ιρλανδία και η Ολλανδία, που με τη συμβολή της Συμβουλευτικής πραγματοποίησαν αλματώδη πρόοδο.

2Η προκήρυξη του Μέτρου 2 πρέπει να συμμορφώνεται με το τεχνικό δελτίο που έχει εγκριθεί στο ΠΑΑ, αλλά ταυτόχρονα να είναι συμβατή και με το Εθνικό Σύστημα Συμβουλευτικής…

Μπάμπης Διαμαντής

Ιδιοκτήτης, Αγροσταθμός – Χαράλαμπος Διαμαντής

Το να συζητά κάποιος, υπό τις παρούσες συνθήκες και στον παρόντα χρόνο, τροποποίηση του τεχνικού δελτίου του Μέτρου είναι όχι μόνο ανεδαφικό και αδύνατο, αλλά αγγίζει τα όρια της γελοιότητας. Μόνο κάποιος που δεν θέλει την προκήρυξη του μέτρου μπορεί να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. Αντίθετα, η άμεση τροποποίηση της ΥΑ μπορεί να διευκολύνει την προκήρυξη του μέτρου. Οι τροποποιήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στα εξής σημεία:

1. Στο άρθρο 2 να συμπληρωθούν χρήσιμοι για το σύστημα ορισμοί (Πολλαπλή Συμμόρφωση, Ολοκληρωμένη Διαχείριση, Ψηφιακή-Ευφυής και Ακριβείας Γεωργία), και κυρίως να επαναπροσεγγισθεί η έννοια του Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών. Δόκιμο θα ήταν να πάμε για τεσσάρων κατηγοριών ΦΠΓΣ στη βάση της διοικητικής οργάνωσης της χώρας με αναλογικά γεωγραφική διάρθρωση. Εθνικός, περιφερειακής εμβέλειας, εμβέλειας περιφερειακής ενότητας και εμβέλειας δήμου, δίνοντας υπό προϋποθέσεις και στο μεμονωμένο ΓΣ να λειτουργεί ως φορέας.

2. Τα θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών να αναδειχθούν σε ξεχωριστό άρθρο και να προστεθεί θεματικά το πεδίο «Λειτουργία της εκμετάλλευσης σε ψηφιακό περιβάλλον».

3. Στο πρώην άρθρο 3 να γίνει αναφορά συγκεκριμένα στη λειτουργία του ΣΠΣΓΕ και όχι γενικά στις αρχές που το διέπουν. Να διατυπωθούν συγκεκριμένες αρχές, μεθοδολογία, και διαδικασίες λειτουργίας του. Να περιγραφεί αναλυτικά η φύση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στο οποίο στηρίζεται και να συμπληρωθεί στο τέλος παράρτημα, στο οποίο να αποτυπώνονται επακριβώς τα στοιχεία που απαρτίζουν τον Οδηγό Εφαρμογής του Συστήματος, στη βάση των συστημάτων ποιότητας.

Για το πληροφοριακό, λόγω ακριβώς του πολυσύνθετου χαρακτήρα του, όπου εμπλέκονται πολλά υπουργεία ευθύνης, να προβλεφθεί η υλοποίησή του από αρμόδιο δημόσιο φορέα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των συναρμοδίων υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Πολιτικής και Οικονομικών και Ανάπτυξης, για να λάβει και την ανάλογη θεσμική νομιμοποίηση.

Στο παλιό άρθρο 6, υπό το νέο σχήμα των ΦΠΓΣ, να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ τους όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή τους, τη μίνιμουμ ποσοστιαία κάλυψη θεματικών πεδίων, το μόνιμο προσωπικό σε γεωτεχνικούς συμβούλους, λοιπό διοικητικό και εξειδικευμένο προσωπικό πληροφορικής, τις αναγκαίες υποδομές και εξοπλισμό, με αναλογικά ισότιμους όρους απαιτήσεων.

Να προβλέπονται οι περιπτώσεις επέκτασης της πιστοποίησής τους κατά περίπτωση θεματικού πεδίου και άσκησης γεωγραφικά της δραστηριότητάς τους. Να διατυπώνονται σαφώς οι αιρεσιμότητες αποκλεισμού τους. Να εισάγεται η προϋπόθεση εκτός του πτυχίου και η επαγγελματική εμπειρία για τον Γεωργικό Σύμβουλο.

3Καινοτομία, νέες τεχνολογίες, ψηφιοποίηση της γεωργίας, Συμβουλευτική. Πρόκειται για τέσσερις αλληλένδετες έννοιες που όλο και περισσότερο υπεισέρχονται στη σφαίρα του δημόσιου λόγου, όσον αφορά τη συζήτηση για τη γεωργία. Τι έχετε να πείτε γι’ αυτό;

Παναγιώτης Κακαφίκας

Πρόεδρος Αειφορική ΑΕ

Την τελευταία δεκαετία, ο αγροδιατροφικός τομέας, μπαίνοντας στο κατώφλι της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, οδηγείται και καθορίζεται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία και τα δεδομένα (big data).

Η αποκαλούμενη «ευφυής» γεωργία, η ψηφιοποιημένη, «έξυπνη» εφοδιαστική αλυσίδα, οι τεχνικές δορυφορικού εντοπισμού και παρακολούθησης, που ενισχύουν την ιχνηλασιμότητα, αποτελούν διαχειριστικές πρακτικές που στηρίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες και οδηγούν ήδη στην ανάπτυξη νέων μοντέλων επιχειρηματικότητας, τα οποία αφενός επιτρέπουν στους γεωργούς «να παράγουν περισσότερο με λιγότερα» και αφετέρου έχουν τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουν τις ισορροπίες δυνάμεων μεταξύ των «κρίκων» στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, αλλά και να προσελκύσουν νέους «κρίκους» σε αυτήν, συντελώντας στη ριζοσπαστική αλλαγή του αγροδιατροφικού τομέα στο προσεχές μέλλον.

Οι μεγάλες διεθνείς προκλήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, πάνω στις οποίες τόσο η διεθνής όσο και η ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα συγκλίνουν στην άποψη ότι ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) θα είναι καταλυτικός, είναι οι εξής:

✱ Η ενίσχυση της παραγωγικότητας, ώστε να αυξηθεί η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση ενός συνεχώς αυξανόμενου και προοδευτικά πιο αστικοποιημένου παγκόσμιου πληθυσμού, στα τρόφιμα τα επόμενα χρόνια.

✱ Η ενίσχυση της βιωσιμότητας με τις τρεις πτυχές της:

α) περιβαλλοντική (ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων, μείωση των αποβλήτων, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής),

β) οικονομική (μείωση κόστους παραγωγής, ανταγωνιστικότητα, νέα επιχειρηματικά μοντέλα/κίνητρα/συμπεριφορές, ιχνηλασιμότητα, διαφάνεια και ισορροπία στην εφοδιαστική αλυσίδα, δίκαιη κατανομή της προστιθέμενη αξίας και του εισοδήματος κατά μήκος της αλυσίδας, αντίκτυπος στις τοπικές κοινωνίες) και

γ) κοινωνική (συμβολή στην ποιότητα ζωής, τη δημόσια υγεία κ.λπ.).

Η ΚΑΠ 2014-2020 έχει ήδη θέσει στρατηγικές προτεραιότητες και έχει αναπτύξει εργαλεία πολιτικής που ενσωματώνουν την τεχνολογία ως μέθοδο ανταπόκρισης στις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις του γεωργικού και αγροδιατροφικού τομέα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Με τη συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2020 να έχει φτάσει λίγο πριν από το τέλος της, έχει ήδη διαφανεί το γεγονός ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ στον πρωτογενή τομέα αποτελεί ένα από τα κορυφαία ζητήματα στην ατζέντα, που θα έχει ενισχυμένη πολιτική κάλυψη.

Οι ΤΠΕ κατέχουν ρόλο-κλειδί στην καλύτερη διασύνδεση μεταξύ έρευνας-καινοτομίας-πρωτογενούς παραγωγής, λειτουργώντας ως καταλύτης για τη συστηματικότερη οργάνωση και τη διάχυση της γνώσης που είναι απαραίτητη, προκειμένου οι συντελεστές του γεωργικού και αγροδιατροφικού τομέα να πραγματοποιήσουν το ποσοτικό άλμα της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με το ποιοτικό άλμα της βιωσιμότητας. Ειδικότερα:

✱ Οι ερευνητές και οι πάροχοι συμβουλών θα χρησιμοποιούν συχνότερα στο μέλλον μεγάλα σύνολα δεδομένων των γεωργών από έναν μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων, καθώς αυτά θα είναι διαθέσιμα, αντί της τρέχουσας πρακτικής, να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μερικών (πειραματικών) εκμεταλλεύσεων και να παρέχουν γενικές συμβουλές.

✱ Οι ΤΠΕ μεταβάλλουν καταλυτικά τις διαδικασίες εργασίας και τη συνεργασία στην καθημερινή ζωή. Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα χρήσης των υφιστάμενων εργαλείων και πλατφορμών κοινωνικού λογισμικού για επικοινωνία, αλληλεπίδραση, ανταλλαγή γνώσεων, αποθήκευση πληροφοριών και, ως εκ τούτου, για την τόνωση της καινοτομίας ως διάδραση και συνεργασία.

4Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου Συστήματος Συμβουλευτικής μέσω του Μέτρου 2;

Τόλης Iωαννίδης

Πρόεδρος Euroagro

Η ανυπαρξία, μέχρι σήμερα, ενός νέου τύπου Συστήματος Παροχής Συμβουλών, η παντελής έλλειψη συγκροτημένα της έννοιας Σύστημα Παροχής Συμβουλών, Συμβουλή, Υπηρεσία κ.λπ. απαιτεί συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες θα αναπτύξουν, αλλά και θα πείσουν τους ωφελούμενους γι’ αυτό και, κυρίως, ένα συγκεκριμένο λειτουργικό και αξιόπιστο σύστημα. Προσεκτικά βήματα, διαφάνεια και ανοιχτά κριτήρια, ώστε να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη χρηματοδότηση προς όφελος της πραγματικής παραγωγής, της σωστής στοχοθεσίας και πραγματικής ανάπτυξης είναι το διακύβευμα.

Το Μέτρο 2 του ΠΑΑ 2014-2020 είναι ευκαιρία, γιατί με σωστή διαχείριση οδηγεί οικονομικούς πόρους στην παροχή απαραίτητων συμβουλών προς τους παραγωγούς, αλλά και απειλή, γιατί η αμοιβή των παρόχων μπορεί να υποβαθμίσει την ανάγκη χρήσης των υπηρεσιών.

Από το αν θα προκηρυχθεί, το πότε και το πώς θα υλοποιηθεί αυτό το μέτρο, θα κριθεί αν θα αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για την ανάπτυξη της Συμβουλευτικής στη χώρα, ή αν θα αποτελέσει την ταφόπετρά της. Για να δοθεί, όμως, σοβαρό κίνητρο και να λειτουργήσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά οι δράσεις του Πυλώνα 2, είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ειδικής μοριοδότησης και αυξημένης ενίσχυσης για τους υποψήφιους-δικαιούχους αιτούμενης ενίσχυσης από αντίστοιχα συγχρηματοδοτούμενα μέτρα, όταν συνδέονται τα επιχειρησιακά τους σχέδια με την εφαρμογή των πορισμάτων Συμβουλευτικής.

Αυτό πρέπει να είναι σαφές για τους ωφελούμενους του παρόντος Μ2, αν και όταν προκηρυχθεί, σε όσα μέτρα ακολουθήσουν μετά την υλοποίησή του και, κυρίως, για αυτούς που θα εφαρμόσουν, μέσω χρηματοδότησης, το περιεχόμενο της παρούσας Συμβουλευτικής την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ταυτόχρονα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει από τώρα να υπάρξει μέριμνα και φροντίδα, ώστε το αντίστοιχο μέτρο που θα προβλεφθεί για την επόμενη προγραμματική περίοδο, να προηγηθεί στην εφαρμογή του, ώστε να λειτουργήσει ως «προαπαιτούμενο» των υπόλοιπων μέτρων.

5Τι θα μπορούσαν να αφορούν τα πεδία Συμβουλευτικής;

 

Mάνος Σδράκας

Διεθυντής Novaplan

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα Συμβουλευτικής οφείλει να εμπεριέχει «πακέτα συμβουλών», που να αναφέρονται:

✱ Στις αναπτυξιακές δυνατότητες μιας εκμετάλλευσης, εθνικά και περιφερειακά, με βάση την παρακολούθηση και την αξιολόγηση δεδομένων και στοιχείων της αγοράς, των τοπικών παραγωγικών δυνατοτήτων και των σχεδιαζόμενων και εφαρμοζόμενων πολιτικών.

✱ Στην οικονομική εξυγίανση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στις αναπτυξιακές τους προοπτικές, στην εισαγωγή αντίληψης επιχειρηματικότητας, στην παραγωγική δραστηριότητα και στην εμπορία του παραγόμενου προϊόντος, τελικά στη βιώσιμη λειτουργία τους και στην κερδοφόρα αποδοτικότητά τους.

✱ Στη μορφή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στη σχέση και στη λειτουργία τους ως επιχειρηματικών οντοτήτων με το κράτος και τη λειτουργία του (συμβουλές με νομική, φορολογική και φοροτεχνική διάσταση, συμβουλές για συμμόρφωση με εθνικές και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις).

✱ Στις δυνατότητες και στα εργαλεία χρηματοδότησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στους τρόπους της πιο συμφέρουσας χρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους.

✱ Επί του πεδίου, σε αυτή καθεαυτή την παραγωγική διαδικασία: επιλογή κατάλληλου ως προς τις ανάγκες της αγοράς στόχου καλλιεργούμενου προϊόντος, επιλογή κατάλληλου οικότοπου ανάπτυξής του, επιλογή καλλιεργητικού προτύπου και διαδικασίες πιστοποίησης του παραγόμενου προϊόντος, εφαρμογή κατάλληλων καλλιεργητικών εργασιών και φροντίδων, εισαγωγή νέων καινοτόμων τεχνικών και σύγχρονης τεχνολογίας, εφαρμογή ευφυούς γεωργίας, μειωμένων εισροών, αύξηση της αποδοτικότητας και προστασία της παραγωγής, παραγωγή ποιοτικού προϊόντος.

✱ Στη συνεργατική αντίληψη και στην οργάνωση του χώρου σε συλλογικές δομές παραγωγής-μεταποίησης και εμπορίας.

✱ Στην πολυλειτουργικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης, στην καθετοποίησή της, στη μεταποίηση των προϊόντων της, στη συμπληρωματική γεωργία.

✱ Στην εκπαίδευση-κατάρτιση και επανακατάρτιση των αγροτών, στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης, στην ενσωμάτωση της ανάλογης καινοτομίας.

Διαβάστε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος Συμβουλευτικής:

Αφιέρωμα Συμβουλευτική: «Το Μέτρο 2 θα έπρεπε ήδη να έχει προκηρυχθεί»