Συμβούλιο Βιολογικής Παραγωγής δημιουργεί η Αμερικανική Ένωση Βιολογικού Εμπορίου

Το νεοσύστατο Συμβούλιο Βιολογικής Παραγωγής, με στόχο την ενότητα και την ενίσχυση του τομέα, προωθεί η Αμερικανική Ένωση Εμπορίου Βιολογικών (ΟΤΑ). Το σχήμα, με επικεφαλής μέλη της Ένωσης, αναμένεται να επιτρέψει και να προωθήσει τη συνεργασία για τα ζητήματα του τομέα, παρέχοντας ταυτόχρονα συνεχείς ευκαιρίες δικτύωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης πληροφοριών που σχετίζονται αποκλειστικά με τα νωπά βιολογικά προϊόντα.

Στις προτεραιότητες που έθεσαν τα μέλη της OTA για τη συμμετοχή τους, περιλαμβάνονται η δικτύωση των επιχειρήσεων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, η γνωστοποίηση των προβλημάτων της παραγωγικής κοινότητας εντός της Ένωσης, η πληροφόρηση για κανονιστικά ζητήματα, η ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και η δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.

Στο συμβούλιο έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή σημαντικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα, ενώ η πρώτη του συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 8 Δεκεμβρίου.

Διαδικτυακό στρογγυλό τραπέζι αντί της Διάσκεψης Βιοκαλλιεργητών

Μία μέρα αργότερα, στις 9 Δεκεμβρίου, έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή του «στρογγυλού τραπεζιού» αντί της Διάσκεψης Βιοκαλλιεργητών (Organic Grower Summit), αφού η τελευταία, υπό τη μορφή μίας ζωντανής εμπορικής διοργάνωσης, που είχε προγραμματιστεί για τις 9-10 Δεκεμβρίου από το Δίκτυο Βιολογικής Παραγωγής (Organic Produce Network, OPN), ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας. Το στρογγυλό τραπέζι αναμένεται να μεταδοθεί δωρεάν διαδικτυακά, αποτελώντας την τρίτη μιας σειράς εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το Δίκτυο OPN.