Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας: Σκληρό μπρα ντε φερ στο Λουξεμβούργο – Σε ποιες θέσεις δεν κάνει πίσω η Ελλάδα [upd]

Ορατός είναι ο κίνδυνος για μην υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο υπουργών γεωργίας, καθώς οι αντιρρήσεις των κρατών μελών ειδικά για τον τρόπο εφαρμογής των οικολογικών σχημάτων (eco-schemes) παραμένει το μεγάλο αγκάθι των διαπραγματεύσεων. Η συμβιβαστική πρόταση της γερμανικής προεδρίας δεν έχει ικανοποιήσει πολλούς από τους εκπροσώπους των κρατών μελών, ενώ το ζήτημα των μικροκαλλιεργητών παραμένει εξίσου  άλυτο ζήτημα. Ανάμεσα στα κράτη μέλη που παραμένει σταθερή στις θέσεις της, αναφορικά με τα δύο αυτά καίρια θέματα, και η Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο επίτροπος γεωργίας ζητά από τους υπουργούς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να προχωρήσουν στη γενική προσέγγιση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, αφήνοντας αιχμές ότι οι θέσεις των κρατών μελών για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία υποσκάπτει τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΚΑΠ. Φανερά ενοχλημένος από τις προτάσεις για την Πράσινη Αρχιτεκτονική και το Πλαίσιο επιδόσεων, ο Πολωνός επίτροπος ζητά άμεσες υποχωρήσεις, καθώς τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει, με δεδομένο ότι και το Ευρωκοινοβούλιο  θα καταλήξει στην δική του θέση, για την έναρξη του τριλόγου.

Το επόμενο 24ωρο αναμένεται ιδιαίτερο κρίσιμο, καθώς τα κράτη μέλη θα κληθούν να προχωρήσουν σε αμοιβαίες υποχωρήσεις. 

Οι θέσεις της Ελλάδας

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης επανέλαβε την αντίθεσή του για την πρόταση για τα οικολογικά σχήματα, ενώ υποστήριξε για άλλη μία φορά την ανάγκη προστασίας των μικροκαλλιεργητών.

Μεταξύ άλλων τόνισε:

«Αναφερόμενος στην Πράσινη Αρχιτεκτονική, επιμένουμε κατά της θέσπισης ενός ενιαίου ring-fencing για τα οικολογικά σχήματα. Το ύψος των δαπανών του Πυλώνα Ι που θα διατεθεί για αυτή την νέα παρέμβαση θα πρέπει να ορίζεται από τα ίδια τα κράτη μέλη, με βάση την αξιολόγηση των αναγκών τους. Σε κάθε περίπτωση το προτεινόμενο ελάχιστο ποσοστό του 20% είναι ιδιαίτερα υψηλό και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Όσον αφορά τις εναλλακτικές προτάσεις για συνδιαχείρισης των ring-fencing και των δύο Πυλώνων, τονίζω ότι η αξιολόγησή τους συνδέεται στενά με την αναλογία δαπανών μεταξύ των δύο Πυλώνων σε κάθε κράτος μέλους. Στη χώρα μου, η αναλογία δαπανών των άμεσων ενισχύσεων προς την αγροτική ανάπτυξη είναι 3,4 προς 1. Επομένως, και προκειμένου τέτοιες προτάσεις να είναι επωφελείς και αξιοποιήσιμες θα πρέπει οι δαπάνες του Πυλώνα ΙΙ που υπερβαίνουν το υποχρεωτικό ελάχιστο ποσοστό 30% και χρησιμοποιούνται για την ανάλογη μείωση του ποσοστού του Πυλώνα Ι, να περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με το περιβάλλον υπό τα άρθρα 65, 66, 67 και 68. Και θέλω εδώ να τονίσω την ικανοποίησή μας και την στήριξή μας στην πρόταση της προεδρίας για συνυπολογισμό στο ring fencing 30% του Πυλώνα ΙΙ και των δαπανών για τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς.

Σχετικά με το Πρότυπο 9, μπορούμε να αποδεχθούμε το ενιαίο ποσοστό των 5% σε επίπεδο Ένωσης, όχι όμως το προτεινόμενο όριο των 5 εκταρίων για τις εξαιρέσεις των μικρών εκμεταλλεύσεων. Το όριο αυτό πρέπει να παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, στη βάση των προβλεπόμενων διατάξεων του άρθρου 12, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10 εκταρίων. Κλείνοντας την Πράσινη Αρχιτεκτονική τονίζω ότι και πάλι η στήριξη των μικρών γεωργών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τη χώρα μου. Επαναλαμβάνω ότι υποστηρίζουμε την εξαίρεσή τους από την αιρεσιμότητα και τη διατήρηση του ορίου των 2.000 ευρώ για την εφαρμογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Η ιδιαίτερη μεταχείριση αυτών των γεωργών αποτελεί θέμα πολιτικής σημασίας καθώς αποτελούν περίπου το ¼ των δικαιούχων της ΚΑΠ καταλαμβάνοντας μόλις το 5% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης. Οι μικρής κλίμακας φιλικές προς το περιβάλλον αγροτικής εκμεταλλεύσεις αποτελούν κομβικό σημείο στη μετάβαση σε μια βιώσιμη μορφή γεωργίας.

Αναφορικά με το νέο μοντέλο επιδόσεων λαμβάνοντας και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η παροχή της μέγιστης χρηματοδοτικής ευελιξίας πρέπει να είναι δεδομένη. Υποστηρίζουμε την τροποποίηση του άρθρου 88 για τη βελτίωση των διατάξεων για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το σύστημα δικαιωμάτων, όπως έχει προταθεί από Γαλλία και Ισπανία.

Σχετικά με τα υπόλοιπα ανοιχτά θέματα, αποδεχόμαστε τις προτάσεις της προεδρίας για την προαιρετική αναδιανεμητική ενίσχυση, το capping σε ποσοστό 13% και 2% για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, και επίσης συμφωνούμε και στηρίζουμε το αίτημα που έχει υποβάλει η Κύπρος και η Βουλγαρία – παρόλο που δεν μας αφορά – για την εθνική μεταβατική στήριξη.

Ως προς τα τομεακά, θα συμφωνήσουμε με συγκεκριμένα σημεία της πρότασης της Γαλλίας, κυρίως την αύξηση της συνεισφοράς του ευρωπαϊκού γεωργικού ταμείου αγροτικής ανάπτυξης, σε άλλα σημεία είμαστε κριτικοί στις συγκεκριμένες προτάσεις.

Ένα άλλο σημείο που θέλω να ληφθεί υπόψη από την προεδρία, είναι σημαντικό για τη χώρα μας, αφορά τη χρηματοδότηση του ελαιοκομικού τομέα, και στον περιορισμό που τίθεται για πρώτη φορά στο άρθρο 58, παράγραφος 2. Το όριο του 5% της εμπορεύσιμης αξίας της παραγωγής δεν είναι λειτουργικό ούτε επαρκές στην περίπτωση του τομέα του ελαιόλαδου.

Τέλος, θέλω να αναφερθώ στη στήριξη των μικρών νησιών του Αιγαίου,  συμμερίζομαι το αίτημα Ισπανίας – Ιταλίας – Πορτογαλίας για τη διατήρηση του προϋπολογισμού των εξόχων απόκεντρων περιοχών».

Τι ακολουθεί

Η συνεδρίαση έχει διακοπεί, καθώς ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις όλων των υπουργών γεωργίας των κρατών μελών σχετικά με τις θέσεις τους επί της πρότασης της γερμανικής προεδρίας.

Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσουν οι διμερείς συναντήσεις, θα γίνει επεξεργασία και αξιολόγηση των προτάσεων, ώστε οι υπουργοί να επανέλθουν στο θέμα της ΚΑΠ αύριο Τρίτη 20 Οκτωβρίου.

«Δεν θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα όλων. Δεν είναι δυνατόν αυτό, σε ένα συμβιβασμό» προειδοποίησε λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης η Γερμανίδα υπουργός.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανικές πιέσεις για άτακτη υποχώρηση της Ελλάδας στην ΚΑΠ

Η ΥΧ παρακολουθεί τις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας που άρχισαν σήμερα και θα ολοκληρωθούν το βράδυ της Τρίτης 20/10 (εκτός απροόπτου) και θα ενημερώνει τους αναγνώστες της