Συμμετοχή σε πρόγραμμα συγκριτικών πειραματικών εργασιών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς

Σε πρόγραμμα συγκριτικών πειραματικών εργασιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σκοπό την προστασία 5.000 ελαιοδέντρων από τον δάκο της ελιάς, συμμετέχει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Αιτωλοακαρνανίας.

Σε σχετική ενημέρωση των παραγωγών, τονίζεται πως, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης του δάκου της ελιάς μέσω μαζικής παγίδευσης, με τη χρήση παγίδων κλειστού τύπου προσέλκυσης και θανάτωσης.

Η μέθοδος της μαζικής παγίδευσης είναι μία εναλλακτική μέθοδος καταπολέμησης, η οποία μπορεί να ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση του δάκου. Κύριο πλεονέκτημά της είναι ότι πρόκειται για μία μέθοδο φιλική προς το περιβάλλον, προς τον χρήστη και προς τον καταναλωτή.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή πειραματικών ψεκασμών με drones από ιδιώτες, αδειοδοτημένους για πειραματισμό, καθώς και την αξιολόγηση των δεδομένων από τη χρήση βιολογικών μεθόδων καταπολέμησης, με τη διερεύνηση της εντομοκτόνου δράσης ενδοφυτικών εντομοπαθογόνων μυκήτων για τη μείωση των προσβολών από τον δάκο της ελιάς.

Επιπλέον, προβλέπει τη διεξαγωγή εργασιών που σχεδιάζονται και συντονίζονται από το υπουργείο και πανεπιστήμια, με στόχο την εξασφάλιση της ορθολογικής εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των χρησιμοποιούμενων φυτοπροστατευτικών για την αποφυγή ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς σε αυτά.