Συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα PRIMA για την έρευνα και την καινοτομία στη Μεσόγειο

Συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα PRIMA για την έρευνα και την καινοτομία στη Μεσόγειο

Στο πρόγραμμα PRIMA, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη συνεργασιών για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου συμμετέχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δεκαετούς διάρκειας (2018-2028) και συνολικού προϋπολογισμού περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα θα συγχρηματοδοτηθεί από το «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και από εθνικούς πόρους κρατών, βάσει του άρθρου 185 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του PRIMA είναι η ανάπτυξη κοινών καινοτόμων λύσεων, ικανοτήτων και γνώσεων στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων και των αγρο-διατροφικών συστημάτων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων της περιοχής, όπως η λειψυδρία, η ασφάλεια των τροφίμων και η μεσογειακή διατροφή.

Η ΓΓΕΤ, ήδη, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρόγραμμα, αφού συνδέει τις περιφερειακές προκλήσεις στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας με ευρύτερους κοινωνικοοικονομικούς στόχους, όπως η ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών, η βιώσιμη ανάπτυξη και η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Τα οφέλη από τη συμμετοχή της χώρας μας στο PRIMA είναι πολλαπλά, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.

Εκτός από την Ελλάδα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κύπρος, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Ισπανία από την ΕΕ. Επιπλέον, συμμετέχουν το Ισραήλ, η Τυνησία και η Τουρκία, που διαθέτουν συμφωνία σύνδεσης με το Πρόγραμμα Πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020», η Αίγυπτος, ο Λίβανος, η Ιορδανία και το Μαρόκο, ενώ πρόθεση συμμετοχής εξέφρασαν πρόσφατα η Σλοβενία και η Αλγερία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης του προγράμματος μέχρι τα τέλη του Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ενώ οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα εκδοθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΓΕΤ προτίθεται να προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση του 1ου Σχεδίου του Στρατηγικού Θεματολογίου (Strategic Research and Innovation Agenda) του PRIMA, καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους (ερευνητές, επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής, πολίτες) να συμβάλουν στη διαμόρφωση των θέσεων και των δράσεων που θα προωθηθούν από ελληνικής πλευράς κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ