Άμεση συμμόρφωση της Ελλάδας στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε τσίπουρο και τσικουδιά ζητά η Κομισιόν

Αρνητική για μία ακόμη φορά εμφανίζεται η ΕΕ, στην εφαρμογή ειδικού μειωμένου φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά. Σύμφωνα με όσα απάντησε εγγράφως ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών, Πιέρ Μοσκοβισί, σε ερώτηση του Έλληνα ευρωβουλευτή, Μανώλη Κεφαλογιάννη, σχετικά με την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου –από τον Ιούλιο του 2019- για τον μειωμένο φόρο που εφάρμοζε η χώρα μας στα αποστάγματα του τσίπουρου και της τσικουδιάς, η Ελλάδα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί άμεσα με την παραπάνω απόφαση.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, απευθυνόμενος στην Κομισιόν, επανέφερε, μεταξύ άλλων, το αίτημα του υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας, για ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή έως της 31 Αυγούστου του 2021. «Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμβάσεις για τις πρώτες ύλες έχουν ήδη ολοκληρωθεί με τον ισχύοντα μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, εάν η ελληνική νομοθεσία προσαρμοστεί σε αυτή της ΕΕ, θα προκύψουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες για τα περισσότερα από 30.000 αποστακτήρια και τους αδειοδοτημένους διήμερους αμβυκούχους της χώρας», επισημαίνει ο κ. Κεφαλογιάννης, διατυπώνοντας το ερώτημα του εάν η Κομισιόν είναι ενήμερη γι’ αυτό και με ποιο τρόπο σκοπεύει να προστατεύσει τον τομέα. 

Όπως υπογράμμισε ο επίτροπος, παραπέμποντας και σε προηγούμενες απαντήσεις του, «η Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση του τσίπουρου και της τσικουδιάς», αναφέροντας ότι «η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις ώστε να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης ως προς την απόφαση».

«Η Κομισιόν θεωρεί ότι κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην προστασία της κληρονομιάς και της παράδοσης των κρατών-μελών θα πρέπει να συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη διάκρισης κατά των ξένων προϊόντων» τονίζει ο κ. Μοσκοβισί, υπενθυμίζοντας τη διευκρίνιση του Δικαστηρίου ότι δεν είναι στην ευχέρεια  εκάστοτε κράτους-μέλους να εφαρμόσει ειδικούς μειωμένους φόρους που δεν απορρέουν από την Οδηγία 92/83 της ΕΕ. Μάλιστα, επικαλούμενος τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ένωσης, ανέφερε ότι η Κομισιόν, μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου, εφόσον το κράτος δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ, αφού πρώτα δώσει την ευκαιρία ώστε η χώρα να υποβάλει τις παρατηρήσεις της.