Συμπίεσε τα κέρδη, αλλά αύξησε μερίδια η MEBΓΑΛ

Με ρυθμό ανάπτυξης 18,68% «έτρεξε» η εταιρεία το 2022

Ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά με παράλληλη ένταση της εξωστρέφειας παρουσίασε η MEBΓΑΛ το 2022, ωστόσο, τα αυξημένα κοστολόγια απορρόφησαν μέρος της κερδοφορίας της.

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η βορειοελλαδίτικη γαλακτοβιομηχανία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 153,859 εκατ. ευρώ έναντι 129,643 εκατ. ευρώ το 2021, με την ποσοστιαία αύξηση να φτάνει το 18,68%, η οποία κρίνεται από τη διοίκηση ικανοποιητική, «λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο επισφαλές οικονομικό περιβάλλον».

Πτωτική σε όγκους η αγορά γαλακτοκομικών

Η εταιρεία «έτρεξε» με ρυθμούς υψηλότερους από εκείνους της εγχώριας αγοράς. Ειδικότερα, η ΜΕΒΓΑΛ σημείωσε ανάπτυξη 18,68% σε αξία, με αύξηση 14,73% έναντι του 2021 στην εγχώρια αγορά και αύξηση 25,92% στην αγορά του εξωτερικού. Το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ, η ελληνική αγορά των γαλακτοκομικών στο σύνολό της έκλεισε με αύξηση +6,1%, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας, ωστόσο, αποδίδεται στις ανατιμήσεις.

Στις επιμέρους κατηγορίες, η αγορά του γάλακτος σημείωσε αύξηση 8,2% σε αξία και υστέρηση -4,7% σε όγκο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η αγορά της γιαούρτης σημείωσε αύξηση +6% σε αξία και υστέρηση -5,2% σε όγκο. Ομοίως, στην αγορά των τυποποιημένων τυροκομικών, οι πωλήσεις αυξήθηκαν 14,8% σε αξία, ωστόσο υποχώρησαν 6,8% σε όγκο. Η αγορά των επιδορπίων ήταν η μοναδική που, σύμφωνα πάντα με τη NielsenIQ, παρατηρήθηκε αύξηση τόσο σε αξία όσο και σε όγκο κατά 14,8% και 6,8% αντίστοιχα.

Σημειωτέον ότι σε όλες τις κατηγορίες μεγάλο μερίδιο κέρδισαν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, το ποσοστό μεικτού κέρδους της εταιρείας και του ομίλου διαμορφώθηκε στο 17,38%, παρουσιάζοντας μείωση 4,3% έναντι του 21,67% της προηγούμενης χρήσης, κυρίως λόγω αυξημένου κόστους αναλωθέντων αποθεμάτων και ενέργειας. Το ΕΒΙΤDΑ για την εταιρεία διαμορφώθηκε στα 7,644 εκατ. ευρώ έναντι 8,106 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ για τον όμιλο ανήλθε σε 7,629 εκατ. ευρώ έναντι 8,090 εκατ. ευρώ το 2021.

Τα προ φόρων κέρδη υποχώρησαν για τον όμιλο στα 317.000 ευρώ (έναντι 1,604 εκατ. ευρώ το 2021) και για την εταιρεία στα 289.000 ευρώ (αναπροσαρμοσμένα, έναντι 1,575 εκατ. ευρώ το 2021). Αντίστοιχα, η καθαρή κερδοφορία διαμορφώθηκε σε 118.000 ευρώ (έναντι 1,44 εκατ. ευρώ) για την εταιρεία και σε 89.000 ευρώ (έναντι 1,411 εκατ. ευρώ) για τον όμιλο.

Η διοίκηση της ΜΕΒΓΑΛ διαβλέπει αρκετή αβεβαιότητα και για τη φετινή χρονιά λόγω, μεταξύ άλλων, της παγκοσμίως αυξανόμενης ζήτησης γαλακτοκομικών προϊόντων σε συνδυασμό με τη μειωμένη παραγωγή γάλακτος ως πρώτη ύλη. Για το 2023, θέτει ως προτεραιότητα «τη διαφύλαξη της σταθερά κερδοφόρας πορείας του ομίλου, μέσα από τη μείωση τόσο του κόστους παραγωγής όσο και των λοιπών δαπανών της εταιρείας, καθώς και την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας της στο εξωτερικό».

Αναδιάρθρωση δανεισμού και νέες επενδύσεις

Το 2022 η ΜΕΒΓΑΛ προχώρησε σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της, εκδίδοντας τον Δεκέμβριο νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 59 εκατ. ευρώ με τις πιστώτριες τράπεζες Eurobank, Alpha Bank και Εθνική.

Όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις, αναφορικά με το προϊόν κάλυψης των ομολογιών σειράς Α του δανείου σκοπός ήταν i) μέχρι ποσού 46,73 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 54,337 εκατ. ευρώ και ii) μέχρι ποσού 3,269 εκατ. ευρώ την κάλυψη γενικότερων επιχειρηματικών σκοπών της εταιρείας.

Aναφορικά με το προϊόν κάλυψης των ομολογιών σειράς Β, σκοπός ήταν η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας «Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων συνολικού ύψους 9 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο 2022 ολοκληρώθηκαν επενδύσεις 5 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο παραγωγής φέτας, ενώ δαπανήθηκαν 148.000 για έρευνα και ανάπτυξη (έναντι 130.000 ευρώ που είχαν δαπανηθεί για τους ίδιους σκοπούς πέρυσι).