Με συνεργατική δομή το Δωρικό Τρίπολο στη Φωκίδα

Μια ενδιαφέρουσα τοπική αναπτυξιακή πρωτοβουλία ξεκινούν εκπρόσωποι από τρία ορεινά διαμερίσματα στη Φωκίδα. Συγκεκριμένα, μέσω της υπό σύσταση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης των χωριών Κονιάκος, Λευκαδίτι και Συκιά προχωρούν στην ίδρυση του Δωρικού Τρίπολου.

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η αξιοποίηση όλου του δυναμικού της περιοχής, με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς του τόπου.

Όπως μας εξηγεί ο Γιώργος Παπαθανασίου, μέλος της ομάδας έργου, η δράση έχει σημείο αναφοράς τον συνεργατισμό. «Θέλουμε να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής και να καλλιεργήσουμε την ιδέα του συνεργατισμού ως το βασικότερο εργαλείο για την ανάπτυξη του τόπου μας. Σε συνεργασία με τοπικούς επιστήμονες και άλλους φορείς, θα καταγράψουμε όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των τριών χωριών που συμμετέχουν, ώστε να ξεκινήσουμε την προώθηση και την προβολή τους», σημειώνει.

Η περιοχή της Δωρίδας παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, όπως επίσης και στον τουρισμό. Οι προτάσεις αυτές που καταθέτει το Δωρικό Τρίπολο έρχονται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις υπάρχουσες δομές, προς όφελος όλων. Για τον σκοπό αυτόν άλλωστε, οι εμπνευστές του Δωρικού Τρίπολου διοργάνωσαν ειδική ημερίδα με θέμα «Το Δωρικό Τρίπολο και οι προοπτικές ανάπτυξης στη Φωκίδα» στο Μέγαρο του ΚΥΒΕ Περιστερίου.