Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣγη»: «Συνεργασία για την Ανάπτυξη»

Ο Συνεταιρισμός Aγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣγη», που αποτελεί Συνεταιρισμό πολλαπλού σκοπού, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2013, από μια ομάδα αγροτών, με την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και η κατ’ επέκταση δημιουργία στέρεων βάσεων για την ελληνική οικονομία μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από συλλογικές δομές.

Σήμερα, με 70 μέλη κυρίως νέους αγρότες-παραγωγούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις άνω των 35.000 στρεμμάτων και 25.000 τόνους παραγωγή και με μια μεγάλη ποικιλία καλλιεργούμενων ειδών φυτών, ο συνεταιρισμός έχει ως έδρα τη Λάρισα αλλά εκτείνεται γεωγραφικά σε όλη τη Θεσσαλία. Ο ΘΕΣγη αναπτύσσει σταδιακά μια σειρά δράσεων σε όλο το φάσμα της αγροτικής παραγωγής. Ανώτατο Όργανο Διοίκησης είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό.

Ο «ΘΕΣγη» έχει ως κύριους στόχους:

✱ Την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματά τους.

✱ Τη μείωση του κόστους παραγωγής.

✱ Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθημερινά από γεωπόνους του συνεταιρισμού στις καλλιέργειες των μελών.

✱ Την έμφαση στη συμβολαιακή γεωργία.

✱ Την εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας, η οποία είναι απαραίτητη πλέον για κάθε παραγωγό στο μέτρο που θα μπορεί να την εφαρμόσει και ανάλογα με τα εργαλεία που θα έχει στη διάθεσή του.

✱ Την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών.

Βασικοί πυλώνες αναφορικά με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις των μελών του συνεταιρισμού είναι τα Δημητριακά, το Βαμβάκι, τα Κηπευτικά και τα Ψυχανθή. Έτσι, ο ΘΕΣγη διαρθρώνεται λειτουργικά σε τέσσερις βασικές ομάδες παραγωγών που καλλιεργούν Δημητριακά (σκληρό και μαλακό σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, καλαμπόκι), Κηπευτικά (μαρούλι, μπρόκολο, σπανάκι, σκόρδο, radicchio), Ψυχανθή (ζωοτροφές: βίκος, κτηνοτροφικό μπιζέλι, τριφύλλι, και βρώσιμα: φακές, ρεβύθι, φασόλι, αρακάς) και Βαμβάκι.

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι διαχειρίσιμες εκτάσεις του συνεταιρισμού ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

 Δημητριακά: 25.000 στρέμματα

• Βαμβάκι: 5.000 στρέμματα

 Σπανάκι: 1.500 στρέμματα

• Ενεργειακά φυτά: 2.000

 Τριφύλλι: 1.500

Φιλοσοφία όλων των ανθρώπων του συνεταιρισμού είναι να αποτελεί ο ΘΕΣγη πρότυπο, σύγχρονο συνεταιρισμό, ο οποίος να στηρίζεται σε υγιή πρότυπα. Προτεραιότητα του ΘΕΣγη είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των καλλιεργειών των μελών του. Για να επιτευχθεί αυτό, οι άνθρωποι του ΘΕΣγη επενδύουν συστηματικά σε καινοτόμες γεωργικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Η διασφάλιση της ποιότητας, η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της παραγωγής αποτελούν πρωταρχικούς στόχους που εξελίσσονται συνεχώς. Για την επίτευξή τους, μεταξύ άλλων, εφαρμόζεται το Σύστημα Διαχείρισης Υψηλών Αποδόσεων (ΣΔΥΑ) σιτηρών, επιτηρούμενο από ειδικευμένους γεωπόνους, ενώ παράλληλα εφαρμόζεται η Γεωργία Ακριβείας σε συνεργασία με την Εταιρεία Agroapps, σύμφωνα με την οποία οι εισροές (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σπόρος, νερό άρδευσης) και οι καλλιεργητικές πρακτικές εφαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους και των καλλιεργειών, καθώς αυτές διαφοροποιούνται στον χώρο και στον χρόνο.

Ένα ουσιαστικό στοιχείο που διαφοροποιεί το ΘΕΣγη είναι ο προγραμματισμός της παραγωγής με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς. Επίσης, ο γεωργικός εξοπλισμός των μελών διατίθεται για κοινή χρήση, ενώ προωθείται η ανταλλαγή εργασίας και η κοινή προμήθεια γεωργικών εφοδίων, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους παραγωγής των μελών του συνεταιρισμού.

Τέλος, βασική δραστηριότητα του συνεταιρισμού είναι η συμβολαιακή γεωργία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγόμενων ποσοτήτων διατίθεται στην αγορά μέσω συμβολαίων. Πρόκειται για στρατηγική επιλογή του ΘΕΣγη, καθώς έτσι προκαθορίζονται οι τιμές πώλησης των προϊόντων, ο τρόπος πληρωμής και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Προκύπτει εγγυημένο εισόδημα για τα μέλη του, ενώ παράλληλα δημιουργούνται σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και τηρείται σταθερότητα στις τιμές.