Συνεχίζεται η προσπάθεια αναβίωσης της σηροτροφίας

Ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της αναβίωσης της σηροτροφίας σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου (Αρκαδία, Λακωνία και Μεσσηνία) πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, με την κοινή σύσκεψη τεσσάρων ΔΑΟΚ (Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Τριφυλίας), αλλά και όλων εμπλεκόμενων μερών, στην Τρίπολη.

Οπως εξηγεί ο επιστημονικος υπεύθυνος του προγράμματος, προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος: «Σύμφωνα με το σχέδιο, η πρόταση αφορά την εύρεση 30 στρεμμάτων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα και στη συνέχεια θα προτείνουμε περιοχές και άτομα προκειμένου να έρθει το μελετητικό γραφείο για να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος».

Ο Κωνσταντίνος Οικονόμου συμμετέχει στη μελέτη που έχει αναλάβει η εταιρεία «ΒΑΚΑΚΗΣ & Συνεργάτες» και δηλώνει: «Θα ξεκινήσουμε το πιλοτικό πρόγραμμα και από την εξέλιξή του θα καθοριστεί πώς θα υλοποιηθεί ο σχεδιασμός».

Πρόταση

Σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, και με βάση την προτεινόμενη μέση πυκνότητα φύτευσης 350 δέντρων ανά στρέμμα, προβλέπεται συνολικά η φύτευση 1.400 περίπου δενδρυλλίων. Συγχρόνως με τη φύτευση, εγκαθίσταται και το σύστημα άρδευσης (στάγδην). Η παραγωγή μουρόφυλλων θα αρχίσει τον 4ο χρόνο από τη φύτευση και αναμένεται να ανέλθει σε 10.000 κιλά, ποσότητα ικανή να εκθρέψει 400.000 μεταξοσκώληκες (500 κιλά ανά 20.000 μεταξοσκώληκες).

Παράλληλα με τη φύτευση των δενδρυλλίων, ξεκινούν και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των λοιπών αναγκαίων υποδομών της εκμετάλλευσης (περίφραξη, θάλαμοι εκτροφής, αποθήκη, λοιποί βοηθητικοί χώροι και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου). Οι αναγκαίοι χώροι εκτροφής 400.000 μεταξοσκωλήκων είναι εμβαδού 300 τ.μ. περίπου.

Συμβολαιακή

«Με βάση τις υποδείξεις του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας–Σηροτροφίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, μία πιλοτική μονάδα θα πρέπει να διαθέτει έκταση 30 στρεμμάτων με δέντρα μουριάς (με μέση πυκνότητα φύτευσης 350 δέντρων ανά στρέμμα), προκειμένου να είναι εμπορικά και επιχειρηματικά ενδιαφέρουσα στο πλαίσιο συμβολαιακής σηροτροφίας.

Δεν απαιτείται η έκταση των 30 στρεμμάτων να είναι συνεχόμενη αλλά να συντίθεται από επιμέρους εκτάσεις (σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους), εύκολα προσπελάσιμες, προκειμένου να υπάρξουν οφέλη οικονομίας κλίμακας. Επομένως, συστήνεται την πιλοτική μονάδα να απαρτίζουν 5 έως 6 παραγωγοί, που καθένας θα διαθέτει 5 έως 6 στρέμματα με μουριές και οι οποίοι θα συγκροτήσουν Ομάδα Παραγωγών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι από την εταιρεία μάς ενημέρωσαν πως «η μελέτη βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε σε θέση αυτήν τη στιγμή να παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφόρηση κατάλληλη για δημοσίευση».