Συστήματα Γνώσης και Καινοτομίας: Οι προτάσεις για την καλύτερη ενσωμάτωση στην ΚΑΠ

Προκλήσεις, αλλά και προτάσεις καλύτερης ενσωμάτωσης των Συστημάτων Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) στην επόμενη ΚΑΠ κατέγραψε μία ομάδα ειδικών σε ένα εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης της Αξιολόγησης για την Αγροτική Ανάπτυξη.

Περισσότεροι από 105 ενδιαφερόμενοι από 24 κράτη-μέλη συμμετείχαν στο εργαστήριο, με τους πιο πολλούς να υπογραμμίζουν ότι μία βασική πρόκληση για την αξιολόγηση των Συστημάτων Γνώσης και Καινοτομίας είναι τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης κάθε χώρας στον αγροτικό τομέα, καθώς και οι διαφορετικές προσεγγίσεις που περιγράφονται σε κάθε Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της γνώσης και της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα. Όσον αφορά την αξιολόγηση των συστημάτων αυτών και την καλύτερη ενσωμάτωση στην ΚΑΠ, οι ειδικοί πρότειναν έναν συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών τεχνικών.

Αυτές περιλαμβάνουν συνεντεύξεις, έρευνες, αναλύσεις για να αξιολογηθούν οι μέχρι τώρα πρακτικές και πώς αυτές μπορούν να βελτιωθούν, έτσι ώστε τα Συστήματα AKIS να λειτουργήσουν ως ένα εργαλείο που θα συμβάλει στον εγκάρσιο στόχο εκσυγχρονισμού της ΚΑΠ.

Στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα του εργαστηρίου, αλλά και οι πρακτικές που αφορούν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στον αγροτικό τομέα, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση των Συστημάτων Γνώσης και Καινοτομίας.