Τα ψιλά γράμματα των Βρυξελλών

Γράφει ο Νίκος Λάππας

ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ των υποψήφιων επιτρόπων από το Ευρωκοινοβούλιο να διεξάγονται την ερχόμενη εβδομάδα και τις ενστάσεις για τις οικονομικές εκκρεμότητες του Πολωνού υποψηφίου για το χαρτοφυλάκιο της Γεωργίας μάλλον να ξεπερνιούνται, το αγροτικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον αλλού.

ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣοι προσδοκίες κάποιων, όπως του Πολωνού προέδρου, ότι ο νέος επίτροπος θα συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση των εισπράξεων των Πολωνών αγροτών από την ΚΑΠ, είναι μάλλον ευσεβής πόθος. Σε κάθε περίπτωση, ο νέος επίτροπος μπορεί να αυξήσει τα χρήματα που θα πάρουν οι συμπατριώτες του τόσο εύκολα όσο ο αρμόδιος επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος μπόρεσε να λύσει το μεταναστευτικό στην Ελλάδα.

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, λοιπόν, εστιάζεται αλλού, όπως:

✱ ΣΤΗΝ ΕΜΜΟΝΗ της Γερμανίας να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ στο 1% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος των χωρών μελών, τη στιγμή που το Ευρωκοινοβούλιο, για παράδειγμα, ζητά τα ποσά αυτά να είναι αυξημένα κατά 30%. Εμμονή που θα επιφέρει αλυσιδωτές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση της γεωργίας.

✱ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ κρίσιμων ζητημάτων της αγροτικής πολιτικής από το χαρτοφυλάκιο του νέου επιτρόπου Γεωργίας στα άλλα χαρτοφυλάκια. Τέτοιου είδους κρίσιμες για την Ελλάδα μεταφορές είναι πρώτον το ζήτημα της αγροτικής ανάπτυξης που σπάει και σε άλλους επιτρόπους. Δεύτερον, όλες οι αποφάσεις για τις θεωρούμενες εθνικές ενισχύσεις που καταβάλλει μια χώρα μεταφέρονται από τη Διεύθυνση Γεωργίας στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού.

✱ ΕΤΣΙ, ΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ για τα de minimis, οι διαδικασίες πληρωμής των ΠΣΕΑ, οι επιδοτήσεις ή τα φορολογικά μέτρα της χρήσης κάποιων εισροών περνούν σε μία νέα, πιο «απαιτητική» διαδικασία. Όλα αυτά γιατί η νέα Επιτροπή θεωρεί ότι πολλά από τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται με ενιαίο και διάφανο τρόπο από όλα τα κράτη-μέλη.

✱ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑβέβαια, με όλα τα παραπάνω, η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας, η οποία προετοιμάζει το έδαφος και κλείνει τα κρίσιμα ζητήματα της νέας ΚΑΠ, συνεχίζει από κοινού με τη φινλανδική προεδρία το έργο της. Έτσι, την προηγούμενη Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, έκλεισε τα θέματα του ορισμού των επιλέξιμων εκτάσεων, των πραγματικών-ενεργών αγροτών, των νέων αγροτών, καθώς και των βοσκότοπων, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου θα κλείσει τα ζητήματα της αγροτικής ανάπτυξης και της παροχής συμβουλών.