Αρχική Ετικέτες Υπενθυμίσεις

: Υπενθυμίσεις

Οι προθεσμίες των πληρωμών και αιτήσεων που λήγουν

Έως και την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59 θα παραμείνει σε λειτουργία το σύστημα υποβολής αίτησης άμεσης επιχορήγησης για τους τομείς: α) Yπαίθριου...

Οι προθεσμίες των πληρωμών και αιτήσεων που λήγουν

✱ Έως και τη Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά των παρακάτω πληρωμών για: ● Την πρώτη εκκαθάριση πληρωμών...

Οι προθεσμίες των διαδικασιών που τρέχουν αυτό το διάστημα για Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς...

✱ Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 λαμβάνει ο «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων». Υπενθυμίζεται ότι ο Κανονισμός λειτουργεί για την καταβολή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων...

Οι προθεσμίες των διαδικασιών που τρέχουν αυτό το διάστημα για νιτρορύπανση, οργάνωση παραγωγών, αντιχαλαζικά

✱ Μείωση νιτρορύπανσης: Μέχρι τις 15 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτημάτων τροποποίησης για λόγους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, και αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία...