Ταμείο Ανάκαμψης: Διαβούλευση για το επιλέξιμο κόστος του προγράμματος «Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών»

Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σχεδιασμού ενεργοποίησης των προσκλήσεων

Αρκετές καθυστερήσεις παρουσιάζουν έως τώρα τα υποέργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα, με τις ημερομηνίες έναρξης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων να μετατίθενται συχνά. Μάλιστα, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη για τον καθορισμό του ανώτατου επιλέξιμου κόστους ανά είδος δενδρώδους καλλιέργειας για το υποέργο της Αναδιάρθρωσης. Εν τω μεταξύ, την ερχόμενη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο «Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών».

Πιο συγκεκριμένα, όσοι ανέμεναν να ενεργοποιηθεί η πρόσκληση στο πλαίσιο του Υποέργου «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης, θα πρέπει να περιμένουν κι άλλο, αφού η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης μετατέθηκε για τις 15 Σεπτεμβρίου 2022 (ώρα 12:00 μ.μ.).

Αναδιάρθρωση καλλιεργειών

Σχεδόν, βέβαιη, είναι η μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του Υποέργου «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών», ύψους 166.720.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ως ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί (και μετά από μεταθέσεις) η 20ή Σεπτεμβρίου 2022 (ώρα 12:00 μ.μ.).

Από το ρεπορτάζ της «ΥΧ» προκύπτει ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, που έχει αναλάβει τη μελέτη για τον καθορισμό του ανώτατου επιλέξιμου κόστους ανά είδος δενδρώδους καλλιέργειας, δεν την έχει ακόμη ολοκληρώσει, καθώς είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση με τους φορείς στις περιοχές της χώρας όπου κυριαρχούν οι δενδρώδεις. Όπως μαθαίνουμε, ο επόμενος σταθμός της διαβούλευσης θα είναι ο Νομός Αργολίδας.

Σύμφωνα, δε, με καλά επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η εν λόγω μελέτη θα είναι έτοιμη μέσα στον Οκτώβριο. Εάν δεν υπάρξει νέα αλλαγή, το Υποέργο «Γενετική βελτίωση ζώων», ύψους 14.702.000 ευρώ, πρόκειται να ξεκινήσει στις 27 Σεπτεμβρίου 2022 (ώρα 12:00 μ.μ.).

Υδατοκαλλιέργειες

Τέλος, ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου (9.00 π.μ.) η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο Υποέργο «Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών», με προϋπολογισμό ύψους 34.440.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της πρόσκλησης, προτείνεται τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης να διαμορφώνεται για τις Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες επιχειρήσεις από 250.000 ευρώ (κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός) έως 2 εκατ. ευρώ (ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός).