ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας: Πληθώρα αστοχιών εντόπισε ομάδα εργασίας μηχανικών στη μελέτη κτηματογράφησης

Μια σειρά από αστοχίες που εντοπίσθηκαν στη μελέτη κτηματογράφησης, κατά τη φάση κατάρτισής της, ανέλυσαν και αποκωδικοποίησαν εξειδικευμένοι μηχανικοί-μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Η μη ολοκλήρωση των δασικών χαρτών πριν από την έναρξη της κτηματογράφησης, η μη έγκαιρη δήλωση της ιδιοκτησίας του ελληνικού Δημοσίου, ο μη ψηφιακός καθορισμός ορίων στους οικισμούς, η υποβολή δηλώσεων από μη εξειδικευμένους επαγγελματίες, καθώς και η ελλιπής ενημέρωση του κοινού για τη σημασία του έργου αποτελούν τις κυριότερες γενεσιουργούς αιτίες για τα σφάλματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Παραδείγματα

Στο πόρισμα του ΤΕΕ παρουσιάζονται πολλά παραδείγματα με αστοχίες που έχει η κτηματογράφηση σε κάθε δήμο της Αιτωλοακαρνανίας και σχετίζονται σε κάποιες περιπτώσεις με τοπικές ιδιαιτερότητες. Στον Δήμο Αγρινίου, τα περισσότερα ζητήματα εντοπίζονται στις «μικρές» πληθυσμιακά περιοχές και, κυρίως, σε περιοχές οικισμών και σε περιοχές εκτός πολεοδομικού σχεδίου.

Πιο συγκεκριμένα, σε οικισμούς χωρίς σχέδιο ή διανομή, καθώς και σε αγροκτήματα χωρίς διανομή, αρκετές φορές δεν τηρήθηκαν από το Κτηματολόγιο τα υποβληθέντα ακριβή τοπογραφικά διαγράμματα των ιδιοκτησιών, τα οποία εκπονήθηκαν από τοπογράφους μηχανικούς και αποτυπώνουν τα υλοποιημένα υφιστάμενα όρια μεταξύ των ιδιοκτησιών.

Επίσης, παρουσιάζονται μεγάλες αποκλίσεις στις οριοθετήσεις οικισμών σε σχέση με τα κατατεθειμένα πρόσφατα τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία αποτυπώνουν την ακριβή κατάσταση. Το κυριότερο πρόβλημα που εντοπίστηκε στον Δήμο Θέρμου ήταν η αδυναμία αποτύπωσης και δήλωσης όλων των μονοπατιών –μικρών βατών δρόμων ανάμεσα στις ιδιοκτησίες σε ορεινά χωριά, αλλά και σε δημόσιες δασικές εκτάσεις.

Όλα τα μονοπάτια που ένωναν τους οικισμούς και υπάρχουν ακόμα αλλά δεν χρησιμοποιούνται, δεν εμφανίζονται στην ανάρτηση του Κτηματολογίου.