Τέλος χρόνου για τις μετατάξεις αγροτών

Των Κατερίνης Κουσουνή (Οικονομολόγος Λογίστρια Α Τάξης) και Φωτεινής Μακρή (Λογίστρια Φοροτεχνικός Α’ Τάξης)

Εκπνέει σήμερα Τετάρτη 31 Μαρτίου η προθεσμία για όσους αγρότες πρέπει να μεταταχθούν σε καθεστώς ΦΠΑ αποκλειστικά λόγω επιδοτήσεων.

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ και αφορά όσους έλαβαν επιδοτήσεις άνω των 5000 ευρώ τα φορολογικά έτη 2017,2018,2019 και δεν είχαν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες με το οικείο μητρώο της ΔΟΥ για μετάταξη κατά το φορολογικό έτος 2018-2019-2020 αντίστοιχα.

Η μεταβολή στο μητρώο είναι άνευ προστίμου βάση της εγκυκλίου Ε 2046/24-02-2021 που διευκρινίζει τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν 4772/2021.

Προσοχή: Την ευκαιρία την έχουν ΜΟΝΟ όσοι αγρότες έχουν υπερβεί το όριο των επιδοτήσεων, όχι  όσοι έχουν υπερβεί το όριο τζίρου. Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο:

 «Αγρότες, που υποχρεούνταν σε μετάταξη στο κανονικό καθεστώς αποκλειστικά λόγω είσπραξης κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος ποσών από επιδοτήσεις που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και οι οποίοι δεν μετατάχθηκαν, ως όφειλαν, μετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2021 και η σχετική δήλωση μεταβολών υποβάλλεται έως και τις 31.3.2021»

Στα ποσά των επιδοτήσεων, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι κλπ

Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας de minimis, καθώς και η έκτακτη αποζημίωση λόγω Covid -19 για τους ελαιοπαραγωγούς και τους λοιπούς παραγωγούς.

Eπίσης, όσοι αγρότες κατά το φορολογικό έτος 2020 ΔΕΝ υπερέβησαν σε επιδοτήσεις τα 5.000 ευρώ μπορούν να μην υποβάλλουν δήλωση μεταβολής και να μεταταχθούν ή να παραμείνουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

Τυχόν πρόστιμα του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), που επιβλήθηκαν στους εν λόγω αγρότες (πριν την 25/1/2021) για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων μεταβολών και δηλώσεων του άρθρου 38, δεν οφείλονται και, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται.

 Εν κατακλείδι, το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ και όσοι ήταν υπόχρεοι μεταβολής κατά την 1η/1η/2018 λόγω επιδοτήσεων το φορολογικό έτος 2017 (το ίδιο ισχύει και για τα επόμενα έτη) θα υποβάλλουν δήλωση μεταβολής με ημερομηνία 1/1/21. Και αυτό μπορούν να το πράξουν μέχρι 31/3/2021. Ακόμη και για όσους έχουν λάβει πρωτόκολλο μέχρι 25/1/2021, πριν την εφαρμογή του νόμου, προβλέπεται η ίδια διαδικασία και τυχόν πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί, διαγράφονται.

Τα κριτήρια για κανονικό και ειδικό καθεστώς

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ: Επιδοτήσεις μέχρι 5000 ευρώ και τζίρος μέχρι 15.000 ευρώ. Για την παραμονή ή μετάταξη στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και τα δύο κριτήρια. 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ: Επιδοτήσεις πάνω από 5000 ευρώ, τζίρος πάνω από 15000 ευρώ. Έστω ένα από τα παραπάνω να ισχύει ο αγρότης πρέπει να μεταταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Να σημειώσουμε εδώ ότι, αν και η σχετική εγκύκλιος είναι ξεκάθαρη, αρκετοί αγρότες ανά την Ελλάδα αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν θέματα: Η κάθε δημόσια υπηρεσία εξηγεί τις διατάξεις με διαφορετικό τρόπο. Έτσι πολλοί αγρότες, με ημερομηνίες ένταξης π.χ. 1/1/2018 που τους έχουν υποχρεώσει σε υποβολές περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, είναι αναστατωμένοι. Η πρόβλεψη του μέτρου γίνεται για την μετάταξη γι’ αυτό και θέτει την αναδρομικότητα (1/1/2021) ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα με πρόστιμα του ΦΠΑ.

Οσοι εντάχθηκαν με ημερομηνια 1/1/2018 ή 1/1/2019 ή 1/1/20  και  υποβαλλουν τις περιοδικες δηλώσεις ΦΠΑ, προβλεπει ο νομος “… Τυχον πρόστιμα του αρθρου 38 του ΦΠΑ” θα διαγράφονται κι αν εχουν καταβληθεί θα επιστρέφονται