Τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας στο χωράφι

Η συνδεσιμότητα, οι απαιτήσεις των αγορών και των καταναλωτών, αλλά πλέον και οι νέες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού συνθέτουν το κάδρο των παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας στο χωράφι. Σύμφωνα με την καταγραφή του τεχνολογικού ιστότοπου precisionag τέσσερις από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην πιο γρήγορη εφαρμογή της τεχνολογίας είναι οι εξής:

1. Συνδεσιμότητα. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι από τους κύριους παράγοντες για την υιοθέτηση των τεχνολογικών συστημάτων στο χωράφι, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση τους. Οι αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές τα προηγούμενα χρόνια βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τα αστικά κέντρα στον τομέα της συνδεσιμότητας και των ευρυζωνικών υποδομών. Με βάση, όμως, και τους στόχους που έθεσε η ΕΕ για την ευρυζωνικότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών των απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών έχει βελτιωθεί. Ο στόχος κάλυψης των 30 Mbps έως το 2020 έχει επιτευχθεί στο 80% στο σύνολο της ΕΕ. Επίσης, σύμφωνα με το precisionag, σε πολλά μέρη του κόσμου, το κόστος για την πρόσβαση στα δεδομένα έχει μειωθεί καθιστώντας πιο εύκολη την πρόσβαση. Όταν, επομένως, οι αγρότες έχουν καλή σύνδεση στο διαδίκτυο, πολλά ψηφιακά εργαλεία ευφυούς γεωργίας καθίστανται βιώσιμα.

2. Κλιματική αλλαγή. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που οδηγούν σε καταστροφικές συνέπειες για τις καλλιέργειες παγκοσμίως επιτάσσουν ολοένα και περισσότερο την εφαρμογή τεχνολογικών συστημάτων που είναι σε θέση να προειδοποιούν έγκαιρα για τις μεταβολές του καιρού και την εμφάνιση ασθενειών.

3. Το ενδιαφέρον των εταιρειών διαφορετικών κλάδων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η γεωργία είναι μια γεωγραφικά αποκεντρωμένη βιομηχανία, σύμφωνα με το precisionag. Απαιτείται συχνά η συνεργασία με εταιρείες του χώρου ή κυβερνήσεις που διαθέτουν δίκτυα διανομής σε επίπεδο αγροκτήματος. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται επίσης ενδιαφέρον για την ανάπτυξη τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα από μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε άλλες βιομηχανίες.

Για παράδειγμα, υπάρχουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη και οι τηλεπικοινωνίες, που έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας ως πρόσθετων παροχών μέσω των δικτύων διανομής τους. Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες είναι ψηφιακά εγγενείς και, ως εκ τούτου, είναι πολύ πρόθυμες να πειραματιστούν με τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον αγροτικό τομέα και να συνεργαστούν με εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στον χώρο του αγροτικού τομέα.

4. Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης λόγω κορωνοϊού. Η πανδημία του κορωνοϊού έγινε η αφορμή για την επιτάχυνση της υιοθέτησης της τεχνολογίας σε διάφορους κλάδους για την επίτευξη της εξ αποστάσεως εργασίας και άλλων διεργασιών. Η αναγκαιότητα αυτή οδήγησε στη γρήγορη εξοικείωση των εργαζομένων. Ο αγροτικός τομέας είναι ένας από τους κλάδους αυτούς, καθώς, σύμφωνα με το precisionag, και οι αγρότες έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται με τη χρήση των τεχνολογιών στο χωράφι.