Θα αξιοποιηθεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη φέτα;

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έλαβε χθες μια απόφαση που αφορά μια βασική πτυχή της ΚΑΠ. Πιο συγκεκριμένα, έκρινε παράνομη τη χρήση της ονομασίας «φέτα» στο τυρί που παράγει η Δανία και το εξάγει εκτός ΕΕ, σε χώρες όπου η ονομασία αυτή δεν προστατεύεται βάσει διεθνούς συμφωνίας.

Με την απόφασή του αυτή, το ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο δημιούργησε ένα δεδικασμένο για την προστασία των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης από κάποιες αθέμιτες πρακτικές.

Η υπόθεση είναι λίγο πολύ γνωστή:

Το τελικό κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία της φέτας ως ελληνικό ΠΟΠ θεσπίστηκε το 2012.

Η Δανία θεώρησε ότι η απόφαση αφορούσε την εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά και όχι τις τρίτες χώρες.

Με τη δικαιολογία αυτή, συνέχισε να παράγει και να εξάγει τυρί με την ονομασία «φέτα».

Μετά από πάροδο δέκα ετών, η Κομισιόν έστειλε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο και γνωμοδότησε.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η Δανία δεν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και δεν συμμορφωθεί, μπορεί να ασκήσει νέα προσφυγή, ζητώντας την επιβολή κυρώσεων.

Είναι γεγονός ότι η Δανία, αλλά και άλλες χώρες-μέλη συχνά λειτουργούν με «πειρατική νοοτροπία». Δηλαδή, αντιγράφουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης ή εμπορικής αξίας και τα λανσάρουν στις αγορές ως δικά τους.

Η εμμονή της Δανίας στην καταστρατήγηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ελληνικότητα της φέτας (σε αντίθεση με χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, που άλλαξαν τη στάση τους) προβληματίζει.

Με δεδομένο τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού Δημοσίου και του γεγονότος ότι η Δανία παρανομεί ήδη για μια δεκαετία, και ουδείς γνωρίζει αν θα συνεχίσει, ίσως έφτασε η στιγμή μιας πρώτης ουσιώδους πρωτοβουλίας της Διεπαγγελματικής Φέτας.

Η Οργάνωση αυτή που, με βάση τη νομοθεσία, έχει την ευθύνη προάσπισης του προϊόντος, καλείται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να απαιτήσει την επιβολή χρηματικών κυρώσεων για τις ζημιές που έχει προκαλέσει η Δανία στους παραγωγούς του προϊόντος.