Θα τα καταφέρουν η Καρδίτσα και τα Φάρσαλα;

Ο «Ιανός» πέρασε από αρκετές περιοχές και προκάλεσε πολλές ζημιές. Τίποτε, όμως, δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που συνέβη στη βαμβακοπαραγωγή της Καρδίτσας και των Φαρσάλων.

Μερικά στοιχεία:

✱ Υπολογίζεται ότι 300.000-350.000 στρέμματα γης έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές.

✱ Στις περιοχές αυτές, συγκεντρώνεται το 22% περίπου της εθνικής παραγωγής βαμβακιού.

✱ Μεγάλο μέρος της παραγωγής χάθηκε, ενώ ακόμη και το μισό προϊόν από αυτό που τελικά θα συλλεχθεί θα είναι χρωματισμένο και υποβαθμισμένο.

✱ Σημαντικό τμήμα του πάγιου κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων της φυτικής και της ζωικής, βέβαια, παραγωγής καταστράφηκε.

✱ Το ίδιο συνέβη με τις δημόσιες υποδομές, κυρίως τα αρδευτικά και τα οδικά δίκτυα, τις εγκαταστάσεις των ΤΟΕΒ, τις υποδομές που καθορίζουν τη διαβίωση των κατοίκων.

✱ Σοβαρά ζητήματα προκύπτουν και με τις επιχειρήσεις πρώτης επεξεργασίας του προϊόντος, τα εκκοκκιστήρια, ειδικά για όσες έχουν κλειστά συμβόλαια με αγοραστές.

✱ Στις περιοχές που έπαθαν τη μεγαλύτερη καταστροφή συγκαταλέγονται και εκείνες όπου γίνεται η σποροπαραγωγή, γεγονός που σημαίνει αυξημένες εισαγωγές πολλαπλασιαστικού υλικού.

✱ Τα παραπάνω θα έχουν καταλυτικές επιδράσεις σε όλη την οικονομική ζωή αυτών των περιοχών.

Τις επόμενες ημέρες, θα κριθεί κατά πόσο το κράτος και όσοι έχουν την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας λειτουργούν με βάση ένα συνεκτικό σχέδιο ή με κριτήριο να κερδίσουν πολιτικό χρόνο έως ότου ξεπερασθεί η πίεση της συγκυρίας.

Θα κριθεί εάν θα επαναληφθούν οι καθυστερήσεις και η γραφειοκρατία των πρόσφατων καταστροφών της Εύβοιας και της Λακωνίας.

Θα κριθεί εάν θα συνεχισθεί το φαινόμενο οι ίδιες περιοχές που πνίγονται στις πλημμύρες να αντλούν νερό από 400 μέτρα βάθος το υπόλοιπο διάστημα.

Θα κριθεί εάν μία περιοχή της χώρας θα τεθεί στο περιθώριο ή εάν θα αποκτήσει νέο φιλόδοξο αναπτυξιακό βηματισμό.