Θα πορευθούμε με φιλόδοξους στόχους ή στη λογική της αυξημένης απορροφητικότητας του παρελθόντος;

Ο τρίλογος της Μεγάλης Παρασκευής, δηλαδή οι συνομιλίες Συμβουλίου/Ευρωκοινοβουλίου/Κομισιόν για τα Στρατηγικά Σχέδια της νέας ΚΑΠ και την Πράσινη Αρχιτεκτονική της ήταν μάλλον κατώτερος των προσδοκιών. Ωστόσο, όλα συνηγορούν στο ότι μας έφερε ένα βήμα πιο κοντά στην τελική συμφωνία και τους συμβιβασμούς που θα κληθεί να κάνει κάθε πλευρά έως το τέλος του Μαΐου. Εάν αυτό επαληθευτεί, θα εκδοθούν τα νομικά κείμενα και θα ολοκληρωθεί η αναθεώρηση της ΚΑΠ κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής προεδρίας, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

Τότε, κάθε χώρα μέλος θα κληθεί, εκτός των άλλων, να κάνει δύο καταλυτικές επιλογές. Η πρώτη θα αφορά τον τρόπο υλοποίησης εκείνων των μέτρων για τα οποία θα της έχει δοθεί η ευελιξία να τα επιλέξει και να τα προσαρμόσει στις δικές της προτεραιότητες. Έτσι, για παράδειγμα, ίσως κληθεί να επιλέξει το ποσοστό εσωτερικής σύγκλισης των ενισχύσεων, την καταβολή αναδιανεμητικών ενισχύσεων υπέρ των μικρότερων παραγωγών και εις βάρος των μεγαλύτερων, επιπλέον δικά της κριτήρια πέραν κάποιων ελάχιστων ενιαίων με βάση τα οποία θα ορίσει τον ενεργό αγρότη, καθώς παρά τα όσα κατά καιρούς γράφονται στην Ελλάδα για λαϊκή κατανάλωση παραμένουν ακόμη ασαφή, τις νέες συνδεδεμένες ενισχύσεις κ.λπ.

Η δεύτερη επιλογή που θα κληθεί να κάνει η κάθε χώρα είναι πιο σύνθετη, καθώς σχετίζεται με το νέο παραγωγικό μοντέλο που θα οικοδομήσει. Αφορά, για παράδειγμα, το περιεχόμενο του επόμενου ΠΑΑ, αλλά και το πώς θα εφαρμόσει τις νέες στρατηγικές, όπως την ψηφιακή μετάβαση που σχετίζεται και με το Ταμείο Ανάκαμψης, τη Γεωργία Άνθρακα, που επανήλθε προχθές από την Κομισιόν και μπορεί να δημιουργήσει επιπρόσθετα εισοδήματα για τον αγρότη. Είναι, δηλαδή, ο τρόπος εφαρμογής των λεγόμενων οικολογικών σχημάτων από τα οποία θα εξαρτάται η είσπραξη του 1/4 των άμεσων ενισχύσεων μίας χώρας.

Το ΥΠΑΑΤ, λοιπόν, θα κληθεί να επιλέξει εάν θα βαδίσουμε στη λογική του παρελθόντος, δηλαδή στην υλοποίηση συχνά αχρείαστων έργων μηχανικού ή ανεξέλεγκτων επιδοματικών δράσεων για τα βιολογικά που διασφαλίζουν ευκολότερη απορροφητικότητα πόρων, ή εάν θα θέσει τις φιλόδοξες αναπτυξιακές επιλογές της επόμενης ημέρας.