Θέμα ευσυνειδησίας η τήρηση των κανόνων για τους ψεκασμούς

Μέχρι τις 26/11 η επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων  

Η νέα καλλιεργητική περίοδος για την εγκατάσταση των ανοιξιάτικων καλλιεργειών έχει ξεκινήσει. Οι εργασίες, οι τεχνικές, οι φυτοπροστατευτικές φροντίδες, όπως και οι ψεκασμοί που εφαρμόζονται στα αγροκτήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικές διαδικασίες από πλευράς παραγωγών, που όμως χρήζουν και ιδιαίτερης προσοχής από περιπτώσεις μη ορθής εκτέλεσής τους.

Κατά καιρούς, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής γίνονται αποδέκτες παραπόνων και έγγραφων καταγγελιών, σχετικά με τους ψεκασμούς και με τη μη τήρηση των μέτρων και κανόνων για τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζωνών ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και ειδικών περιοχών. «Είναι θέμα προσωπικής ευσυνειδησίας και επιμέλειας του κάθε παραγωγού το να εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα», αναφέρει ο γεωπόνος του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ Νάουσας, και προσθέτει πως σε γενικότερα πλαίσια εφαρμόζονται στην περιοχή στο έπακρο όλοι οι κανονισμοί, αφού γίνονται συχνά δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Η ΔΑΟΚ Κοζάνης έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών με αφορμή ψεκασμούς με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, είτε σε καλλιέργειες που βρίσκονται στα όρια των κατοικημένων οικισμών, είτε σε δένδρα και φυτά που βρίσκονται κοντά σε σπίτια ή σε αυλές κατοικιών.

Στο περιθώριο αυτό, ενημερώνει κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της νομοθεσίας, τους παραγωγούς αλλά και τους χρήστες των ψεκαστικών μηχανημάτων για την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων, για τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή και ορθολογική διαχείριση των γεωργικών φαρμάκων, με κύριο στόχο την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, αλλά και τους ίδιους τους χρήστες. Την ίδια ώρα, τα πρόστιμα για τους παραβάτες είναι ιδιαίτερα υψηλά και κυμαίνονται από 300 έως 30.000 ευρώ.