ΘΕΣΓΑΛΑ – Στο Πρωτοδικείο Λάρισας το μπαλάκι για τη δεύτερη ευκαιρία που αναζητά ο συνεταιρισμός

Το Πρωτοδικείο Λάρισας, όπως όλα δείχνουν, θα πει την τελευταία λέξη για το μέλλον του ΘΕΣγάλα. Στις αρχές της εβδομάδας είχε ορισθεί η συζήτηση για το σχέδιο εξυγίανσης του συνεταιρισμού, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διάθεση του συνόλου των παραγωγικών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των εμπορικών σημάτων του έναντι 2,68 εκατ. ευρώ σε στρατηγικό επενδυτή.

Πρόκειται για την Cosmos ΘΕΣγάλα Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, που ελέγχεται από την οικογένεια Καντώνια, η οποία έχει ήδη αποκτήσει το εμπορικό σήμα του ΘΕΣγάλα.

To σχέδιο φέρεται να έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των πιστωτών που εκπροσωπούν το 77,1% επί του συνόλου των θιγόμενων απαιτήσεων και, μεταξύ άλλων, προβλέπει έσοδα 10,4 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο, τα οποία θα αυξηθούν στα 12 εκατ. ευρώ από τον τρίτο χρόνο και μετά.